sabit reklam
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

  • : Beslenme hatası ya da mikropların etkisiyle bağırsaktan su ve mineral kaybına yol açan bir hastalıktır.
  • : İçilen suyun ya da yiyeceklerin içinde bulunan mikroorganizmalarla bulaşır.
  • : İçme suyunda ya da yiyeceklerin içinde bulunan mikroorganizmalarla bulaşır. İnce bağırsakta hastalığa neden olur.
  • : Mide ya da ince bağırsak mukozasında bakterilerin yol açtığı yaralardır.
  • : Dışkının suyunun fazla emilmesinden oluşur. Hemoroite (basur) yol açabilir.
  • (Hepatit): Virüslerin karaciğerde tahribatıyla oluşur. (Hepatitin A, B, C, D çeşitleri vardır.)

ÖRNEK: Kolon kanserine yakalanmış insanlarda kanser hücrelerinin bulunduğu kalın bağırsak kısmı ameliyatla kesilerek alınmaktadır.
Bu şekilde kalın bağırsağının bir bölümü kesilmiş insanlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Besinlerin kimyasal sindiriminde aksama olur.
B) Sindirilen besinlerin emiliminde aksama olur.
C) Pankreası uyaran sekretin hormonu salgılanamaz.
D) Su ve minerallerin emiliminde aksama olur.
E) Karaciğeri uyaran kolesistonin hormonu salgılanamaz.

ÇÖZÜM: Besinlerin sindirimi ve sindirilen besinlerin emilimi ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsakta sindirim ve sindirilen besinlerin emilimi olmaz. Sadece suyun, minerallerin
ve bazı vitaminlerin emilimi olur.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)