sabit reklam
Sindirim Sistemi

  • Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla kendilerini oluşturan yapı birimlerine (monomerlerine) parçalanmasına sindirim denir.
  • Sindirim; aynı zamanda bir hidroliz olayıdır. Bu sırada kullanılan enzimlere de hidrolaz denir.

hidrolaz  • Monomer moleküller sindirime uğramazlar.

Örnek
Glikoz, gliserol, yağ asidi, fruktoz, galaktoz, aminoasitler…
 Vitaminler, su ve mineraller de sindirime uğramazlar.

Sindirimin Amacı

  •  Büyük moleküllü besinleri (polimerleri), hücre zarından geçebilecek hâle getirmek
  •  Besinleri solunum ile enerji eldesinde kullanabilecek hâle dönüştürmek
  •  Besinlerin emilim yüzeyinden geçebileceği seviyeye parçalamak
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)