sabit reklam
Sindirime Yardımcı Organlar

 • Karaciğer, insanda en büyük organlardan biridir. Karın boşluğunda ve midenin sağ üst kısmında yer alır.
 • Yaklaşık 2 kg ağırlığında, vişne çürüğü rengindedir.
 • Üzerini bağ dokudan oluşan Glisson kapsülü örter.
 • Glisson kapsülünü ise karın zarı (periton) sarar.
 • Karaciğer sağ ve sol olmak üzere iki büyük loptan oluşur.
 • Sağ lob tekrar iki küçük loba ayrılır. Bu loplar da binlerce küçük lopçuk adı verilen birimlere ayrılır.
 • Karaciğerde gerçekleşen tüm olaylar bu lopçukların içinde gerçekleşmektedir.

Kalp

 • Lopçuk merkezinde uzanan damara merkezi toplardamar denir.
 • Lopçuk çevresinde ise loplar arası toplardamar, loplar arası safra kanalı ve karaciğer atardamarı dalları bulunur.
 • Karaciğer hücreleri lopçuk merkezinden, çevresine doğru belirli bir düzende yerleşmiştir.
 • Bu hücreler arasında karaciğer sinüsleri (boşluk) vardır.
 • Sinüsler, karaciğer hücreleri ve safra kanalları ile bağlantılıdır.
 • Karaciğere iki ayrı yerden kan gelmektedir. Birincisi dalak ve sindirim organları, ikincisi ise aort damarıdır.
 • Karaciğere alttan giren karaciğer kapı toplardamarı sindirim ürünlerini taşır, aorttan dallanan karaciğer atardamarı ise O2 ce zengin kanı taşır.
 • Bu damarlardan ayrılan kılcallar lopçuğu çevreler. Karaciğer hücreleri arasına yayılır.
 • Lopçuk ortasındaki merkez kanalcıkları karaciğerden çıkan karaciğer üstü toplardamarını oluşturur.
 • Karaciğer hücreleri arasında üretilen safra, safra kanallarına boşaltılır.
 • Bu kanallar lopçuk çevresi safra kanalına açılır.
 • Safranın bir kısmı safra kesesine, bir kısmı da koledok kanalıyla onikiparmak barsağına water kabarcığıyla dökülür.
 • Eğer safra kesesi veya kanalı tıkanırsa safra kana karışır.
 • Deri ve gözlerin akında sarı renk görülür.
 • Bu duruma sarılık denir.
 • Safra içinde su, safraya renk veren pigmentler, yağ asitleri, kolesterol ve safra tuzları bulunur.
 • Safra enzim değildir. Yağların sindirimine yardımcı olan bir salgıdır.
 • Yağların yüzeyini genişleterek enzimlerin etkinliğini arttırmaktadır.
 • Safra bağırsağa gelen asidik besinlerin nötr hale gelmesinde,yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) emiliminde zararlı bakterilerin öldürülmesinde etkilidir.

Karaciğerin Görevleri

 • Safra üretir. Safra yağların mekanik sindirimini sağlayarak lipazın etkinliğini arttırır.
 • Safra salgılayarak onikiparmak bağırsağına gelen asitli kimus sıvısının nötrleşmesini sağlar.
 • Kandaki fazla glikozun, glikojen halinde depolanmasını sağlar.
 • Gerektiğinde depo glikojenin glikozlara parçalanmasını ve böylece kan şekerinin normal seviyede tutulmasını sağlar.
 • Fibrinojen ve trombojen gibi proteinlerin salınmasıyla kanın pıhtılaşmasını düzenler.
 • Proteinlerin karbonhidrat ve yağlara dönüşümünü sağlar.
 • Yaşlanmış alyuvar hücrelerini parçalar (kupfer hücreleri ile).
 • Kansızlık halinde alyuvar hücrelerini üretir. (Retikula – Endotel hücreleri ile).
 • Zehirli (NH3) maddesini, daha az zehirli (üre) ve (ürik asit) gibi azotlu maddelere dönüştürür.
 • A, D, E, K vitaminlerini depolar.
 • Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur.
 • Provitamin A dan A vitamini sentezler.
 • İlaçların toksit etkilerini azaltır.
 • Kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparini üretir.
 • Lenf yapımında görevlidir.
 • Vücuttaki cinsel hormonların fazlasını yok eder.
 • B12 vitamini sentezler.

 • Mide ve onikiparmak bağırsağı arasında yer alır.
 • Yaprak şeklinde 70 – 75 gr ağırlığında pembe renkli karma bir bezdir.
 • Pankreasın enzim salgılayan bölgesi tükrük bezlerinin yapısına benzemektedir.
 • Buradaki pankreas asinüslerinden salgılanan enzimler; lipaz, amilaz, tripsinojen ve imotripsinojendir.
 • Bu enzimler wirsüng kanalı ile onikiparmak bağırsağının water kabarcığına gönderilir. Pankreasın enzim salgılama özelliği ekzokrin (dış salgı) bezlerine benzemektedir.
 • Pankreas aynı zamanda hormon da salgılar. Salgıladığı hormonlar insülin ve glukagondur. Langerhans adacıklarındaki b hücreleri insülin, a hücreleri ise glukagon salgılar.
 • İnsülin ve glukagon kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidir.
 • Kan şekerinin yükselmesi durumunda insülin, azalması durumunda glukagon salgılanarak, kandaki glikoz miktarı dengeye getirilmiş olur.

ÖRNEK: İnsanda pankreas özsuyu, oluşumundan sindirim olayına karışıncaya kadar

I. Water kabarcığı
II. Wirsung kanalı
III. Lanperhans adacıkları
olarak adlandırılan yapıların hangilerinden geçer?
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1994 ÖYS
ÇÖZÜM: Pankreas özsuyunda bulunan amilaz, lipaz, tripsinojen ve kimotripsinojen salgıları wirsüng kanalı ile onikiparmak bağırsağının water kabarcığına dökülür. Langerhans
adacıkları ise sindirim olayında görev yapmaz.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)