Sitoplazmada Bulunan Organeller

1. Ribozom

 • Bütün canlılarda bulunur.
 • Çok küçük bir organeldir.
 • Hücrede protein sentezinin yapıldığı organeldir. Bu nedenle protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayısı çoktur.

ribozom

2. Endoplazmik retikulum

 • Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan ince kanalcıklar sistemidir.
 • Hücre içini bir ğ gibi sarar.
 • Hücre içi madde iletimini yapmakla görevlidir.
 • Hücreye desteklik verir.

resim 1

 • Üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına göre ikiye ayrılır.
  Zarları üzerinde ribozom bulunanlar granüllü, bulunmayanlar granülsüz endoplazmik retikulum olarak adlandırılır.

3. Golgi Aygıtı

 • Üst üste dizilmiş yassı keseciklerden
  meydana gelmiştir.
 • Salgı maddelerini oluşturur. Salgıları
  kesecikler halinde paketler.

golgi aygıtı

 • Tükrük bezi hücreleri gibi salgı yapan
  hücrelerde sayısı fazladır.

4. Mitokondri

 • Hücrenin enerji üretim merkezidir.
 • Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği
  organeldir. Oksijenli solunumda
  enerji üretilir.

Besin+Oksijen^Karbondioksit++ Enerji

mitokondri

 • Sayısı hücrenin fonksiyonuna göre
  değişebilir.
 • Kas, sinir, karaciğer, kalp kası hücresi gibi enerji ihtiyacı fazla olan
  hücrelerde sayısı fazladır.
 • Çift katlı zara sahiptir. Dış zar düz, iç zar girintili çıkıntılıdır.
 • Mitokondrinin kendisine ait DNA,RNAve ribozomları vardır.

soru

Bir ın üç hücresinde bulunan mitokondri
miktarı grafikte gösterilmiştir.

mitokondri miktarı.hücre

Grafiğe göre,

I. K hücresinin tükettiği oksijen miktarı
M hücresinin tükettiğinden fazladır.
II. L hücresinde üretilen enerji miktarı K
hücresinde üretilenden fazladır.
III. L, kas hücresi olabilir.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

çözüm

Mitokondride oksijenli solunum gerçekleşir.
Solunumda enerji üretilir. Mitokondri
enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde
daha fazladır. Kas hücrelerinin enerji
ihtiyacı fazla olduğu için L kas hücresi
olabilir.

Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)