sabit reklam
So That/Such That

So That/Such That

a. so adj that

She was so beautiful that everybody looked at her.
Bu yapıda ‘so’; ‘very’ anlamında sıfatı nitelemek için ‘that’ ise yapıyı ikinci cümleye bağlamak için kullanılır.

b. such adj + noun that

She was such a beautiful girl that everybody looked at her.
Bu yapının ‘so that’ yapısından farkı; such ile that arasında sadece sıfat değil, hem sıfat hem de ismin almasıdır. Tekil-çoğul kullanımlarına dikkat edilmelidir.
flowers
They were such beautiful şowers that I paid a lot of money to buy them.
shoes
They were such beautiful shoes that I couldn’t go out of the shop without buying them.

Activity Exercise

1.
horses
Those were such …………….……….. that everybody admired them.
A) wonderful B) wonderful horses
2.
difficult_question
The question is so ……………. that we can’t solve it.
A) difficult B) a difficult question
3.
portrait
That was such ………… that it was sold for a high price.
A) beautiful B) a beautiful portrait
4. My sisters are so …………….. that they can’t answer the phones.
A) busy B) busy girls
5. My grandmother was such …………….. that she couldn’t hear us.
A) old B) an old woman
6.
eyes
Your eyes are so ………….. that I can’t look through.
A) gorgeous B) gorgeous eyes
7.
rabbit
The rabbit can run so …………….. that I can’t catch it.
A) fast B) a fast animal
8.
turtle
The turtle is such …………….. that I can catch it easily.
A) slow B) a slow animal
9. The doctors were so …………… that the patients could get well easily.
A) successful B) successful people
10. My mother’s vase is such ………….. that nobody can break it.
A) hard B) a hard vase

Note: ‘So that’ sıfatları niteleyen kullanımının dışında bağlaç olarak kullanılabilir. Bir işin yapılabilmesi için gerekli durumların oluşturulması gerektiğini bildirir.
I worked hard during the night so that I could get a better mark.
(Daha iyi bir not alabileyim diye gece boyunca ders çalıştım.)
– My friends spoke to the teacher so that he didn’t get angry.

Answers:

1. B 2. A 3. B 4. A 5. B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)