Suggestions

ggestions

İngilizce'de öneride bulunmak için kullanılan yapılardır. Çoğu soru formuyla yapılır ancak ç soru sormak değildir.
‘Would you like ………………. ‘ yapısı diğerlerine göre daha resmi (formal) bir kullanımdır.
Önerilerin aşağıdaki uşlarına dikkat ediniz.
1. Let's + V + O.C + ……………..
– Let's go for a walk.
walk
– Let's have a birthday party for Jane
2. Shall we / I + V + O . C + …………… ?
– I'm very tired Shall we stay at home today?
cinema
– Shall we go to the cinema tonight?

3. Why don't you / we + V + O . C +
………….. ?
dentist
– Why don't you see a dentist?
– Why don't we make a cake for dad?
4. Would you like + to V + O . C +
…………… ?
dance
– Would you like to dance with me?
5. W about + Ving + O . C + ………… ?
camping
– What about going camping this summer?
– What about visiting Jennifer at the hospital?
6. How about + Ving + O.C + ………….. ?
cleaning
– How about cleaning your room?
– How about watering the şowers?

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)