sabit reklam
Tam Sayılar Etkin Katılım

1. Tablodaki boşlukları örneklerdeki gibi uygun şekilde dolduralım.

2. Aşağıda verilen sayıların ait oldukları sayı kümelerini örnekteki gibi yazınız.


Yukarıdaki sayı doğrusunda her harf bir tam sayıya denk gelmektedir. Buna göre, mutlak değerleri eşit olan harfleri eşleştiriniz.

Aşağıdaki boşluklara “<", ">“, “=” işaretlerinden uygun olanı yazınız.

2. Aşağıdaki vagonlara verilen sayıları örnekteki gibi büyükten küçüğe doğru yazınız.


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)