sabit reklam
Tam Sayılar Konu Anlatımı

Pozitif Sayılar
Önünde + işareti bulunan sayılara pozitif sayılar denir.

Negatif Sayılar
Önünde – işareti bulunan sayılara negatif sayılar denir.

Sıfır sayısının işareti yoktur.
Sfır, pozitif veya negatif bir sayı değildir.

NOT
Pozitif tam sayıların önüne + işareti konulmayabilir

Tam Sayılar Kümesi
Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve “0” ın bileşimi ile oluşan kümeye tam sayılar kümesi denir.
Tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilir.
Pozitif tam sayılar,
Z+ = {1, 2, 3, 4,…}
Tam sayılar kümesi,

Z = Z– U {0} UZ+’dır.

Aynı zamanda tam sayılar kümesine “Doğal sayılar kümesi ile negatif tam sayılar kümesinin birleşimi ile oluşan kümedir.” de diyebiliriz.
N = { 0, 1, 2, 3, 4, …} olduğundan

Z = Z– UN’dir.

Tam sayıların kullanım alanları ile ilgili örnekler:
Deniz seviyesinin 40 m üstü : + 40 m
80 TL kâr : + 80 TL
Sıfırın üzerinde 10°C : + 10°C
Deniz seviyesinin 50 m altı : – 50 m
58 TL zarar : – 58 TL
Sıfırın altında 3°C : – 3°C
Bulundu¤umuz yere göre 5 adım geri : – 5

Örnek Soru

Can yukarıdaki elmalardan üzerinde negatif tam sayıların yazılı olduğu elmaları arkadaşına verecektir.
Buna göre, Can arkadaşına kaç tane elma verir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Çözüm
Negatif tam sayıların yazılı olduğu elmalar

olmak üzere 5 tanedir. O halde, Can arkadaşına 5 tane elma verir. (YANIT C)

Mutlak Değer
–4 ve +4 sayılarının 0 noktasına uzaklıkları eşittir. Bu eşit uzaklıklara iki sayının mutlak değeri denir.
Bir sayının mutlak değeri o sayının sıfıra olan uzaklığıdır.

|–4| = |+4| = 4’tür.

Aşağıdaki sayıların mutlak değerlerini bulalım.

Çözüm
a. |–7| = 7 b. |–12| = 12
c. |+16| = 16 d. |–40| = 40
e. |+64| = 64 f. |–100| = 100

NOT
Uzaklık negatif olarak ifade edilemez. Dolayısıyla bir sayının mutlak değeri her zaman pozitiftir.

Yukarıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise sembolü ile yanlış ise sembolü ile deĞerlendirilecektir. Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

Çözüm
(YANIT B)

Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
Tam sayıları karşılaştırırken sayı doğrusundan yararlanabiliriz.

UYARI
Sayı doğrusunda sağa doğru ilerlenirse sayılar büyür, sola doğru ilerlenirse sayılar küçülür.

Örnek Soru

–3, +5, –4 ve 0 tam sayılarını sayı doğrusu modeli çizerek küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

Çözüm


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)