sabit reklam
Tarihsel Süreçte Şehirlerin Gelişimi

  • Tarih boyunca dünya nüfusunun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. Beş bin yıldan beri var olan ve Sanayi Devrimi’nden bu yana hem büyüme hem de sayıca hızla artan yerleşmeler, şehirleri oluşturmuştur.
  • ilk şehirler, Ticaret ve dış saldırılara karşı güvenlik amaçlı ortaya çıkmışlardır. Modern şehirleşme süreci Sanayi Devrimi ile başlamıştır.

Tarihsel_surecte_sehirlerin_gelisimi

    • Tarihte, ilk şehirler ve şehirleşme hareketleri tarım faaliyetleri ile birlikte başlamıştır. Bu gelişmede Coğrafi Konum büyük rol oynamıştır. Sanayi Devrimi şehirleşme oranını arttırmış ve fonksiyonel değişimi hızlandırmıştır.
    • Siyasi ve ekonomik gelişmeler nüfus artışını hızlandırmış ve günümüzdeki büyük şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Şehirlerin küresel etkileri nüfusları ve fonksiyonel özellikleri ile yakından ilgilidir.

1. Roma

  • Roma, sanatın, tarihin ve dinin iç içe geçtiği bir kenttir. üç kıtada yayılan Roma İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur.
  • Hıristiyanlığın kabulü ile dinsel merkez durumuna da gelmiştir. Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan’ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahipir.

roma

2. New York

  • ABD’nin nüfus bakımından en büyük şehridir. ABD’nin ve Dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanmıştır.
  • New York, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür etkinliklerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezidir.

New_York

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)