sabit reklam
Tarım Metodları

a. (Kuru Tarım)

Nadas

 • İklimin kurak ve yarı kurak, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde toprak bir yıl boş bırakılarak su ve mineral depolanır. Daha sonraki yıl ekim yapılır.
 • Verim kapasitesi oldukça düşüktür. Tarımda sulama sorunu halledilirse nadas uygulaması azalır.
 • Yurdumuzda nadasa en çok ihtiyacı kuraklıktan dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hisseder. Ancak alan olarak en fazla uygulandığı bölge İç Anadolu’dur.

NOT: Nadas uyglamasında toprağın bir yıl boş bırakılması erozyonu arttıracağı için nadas yerine nöbetleşe ekim yöntemine gidilmelidir. (sulama sorunu çözülerek)

b. Ekstansif (Yaygın) Tarım

Ekstansif__Tarim

 • Tarım topraklarının geniş, nüfusun topraklara göre az olduğu bölgelerde uygulanan yöntemdir. Modern olmayan yöntemlerle daha çok iklim koşullarına bağlı olarak uygulandığından yıldan yıla üretimde dalgalanmalar görülebilir.
 • Yurdumuzda en çok İç Anadolu’da uygulanır. Ülkemiz dışında Kanada, İran, Irak, Arjantin gibi ülkelerde yaygındır.

ÖRNEK: “İç Anadolu Bölgesinin ekim yapılan yörelerinde, ekilen tohumun niteliği ve ekim yöntemleri değişmediği halde buğday verimi, kurak yıllarda hektar başına 100–200 kilograma
düşerken yağışlı yıllarda 2000 kilograma çıkmaktadır.”
Bu gözleme göre, İç Anadolu Bölgesinde buğday veriminin artması neye bağlıdır?
A) Sulama gereksiniminin karşılanmasına
B) Ekili alanların gübrelenmesine
C) Ekim alanlarının genişletilmesine
D) Nitelikli tohum kullanılmasına
E) Makine gücünden yararlanılmasına
1982 ÖSS
ÇÖZÜM: Soru kökünde, üretim artışının yağışla gerçekleştiği açıkça belirtilmiştir.
Yanıt A

c. İntansif (Yoğun – İnce) Tarım

İntansif_Tarim

 • Tarım alanlarının az, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda modern yöntemlerle uygulanan ve birim alandan en yüksek verimi almayı amaçlayan yöntemdir. Tarım teknolojisinin bütün imkanlarından yararlanıldığından tarımda doğa koşullarının etkisi azalmıştır. Yani üretimde yıldan yıla dalgalanmalar azdır.
 • Bu yöntem Dünya’da İsrail, Hollanda, Japonya, İsveç, Lüksemburg gibi ülkelerde uygulanır.

d. Sera Tarımı

Sera_Tarimi

 • Kışların ılık ve güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde kış sıcaklığını kontrol altına almak için cam veya naylon mekanlarda intansif metodlarla yapılan tarım faaliyetidir.
 • Mevsim dışında yapılan bu faaliyet Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyılarında yaygınlık gösterir.

e. Plantasyon Tarımı

 • Daha çok sıcak iklime sahip geniş alanlarda ticari anlamda yapılan tarımdır.
 • Örnegin; Muz, kahve, kauçuk plantasyonları gibi…
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)