sabit reklam
Telling The Tıme

Telling  The Tıme

?

  • İngilizce’de saatin kaç olduğunu sormak için ‘What time is it?’ ya da ‘What’s the time?’ soruları kullanılır. Aşağıdaki formüllere dikkat ediniz.

1. X:00 – It’s X o’clock.
Ex:
09:00 – It’s nine o’clock.
2. X:30 – It’s half past X (o’clock).
Ex:
09:30 – It’s half past nine (o’clock).
3. X:15 – It’s quarter past X (o’clock).
Ex:
09:15 – It’s quarter past nine (o’clock).

4. X:45 – It’s quarter to X+1 (o’clock).
Ex:
09:45 – It’s quarter to ten (o’clock).

5. X:01-29 – It’s 01-29 past X (o’clock).
Ex:
09:14 – It’s fourteen past nine (o’clock).
6. X:31-59 – It’s 01-29 to X+1 (o’clock).
Ex:
09:42 – It’s eighteen to ten (o’clock).

o’clock
quarter
It’s_thirteen

NOT: Bir eylemin saat kaçta yapılacağını anlatırken ‘at’ edatı kullanılır.

I am at the office AT two o’clock.
My sister has got a meeting AT half past eight.
There is a dance party in our house AT twelve o’clock.

Activity Exercise

Write the time
1. 05:00 –
2. 06:05 –
3. 14:40 –
4. 21:45 –
5. 16:50 –
6. 10:19 –
7. 17:00 –
8. 09:22 –
9. 19:15 –
10. 10:18 –

Answers:
1. 05:00 – It’s five o’clock. 2. 06:05 – It’s five past six.
3. 14:40 – It’s twenty to three. 4. 21:45 – It’s quarter to ten.
5. 16:50 –It’s ten to five. 6. 10:19 –It’s nineteen past ten.
7. 17:00 – It’s five o’clock. 8. 09:22 –It’s twenty two past nine.
9. 19:15 –It’s quarter past seven. 10. 10:18 –It’s eighteen past ten.

Activity Exercise

Write the time

1. It’s ten to five.
2. It’s eleven o’clock.
3. It’s twenty past four.
4. It’s quarter to nine.
5. It’s nine o’clock.
6. It’s half past seven.
7. It’s quarter to three.
8. It’s twenty five past six.
9. It’s twenty to six.
10. It’s quarter past eight.

Answers:

1. 16:50 2. 11:00 3. 04:20 4. 20:45 5. 09:00
6. 19:30 7. 02:45 8. 18:25 9. 05:40 10. 08:15

Not: Bazen Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de saatler iki noktanın her iki yanı tek tek okunarak söylenebilir.

Ex:
21:36 – It’s twenty-one thirty-six.
10:05 – It’s ten five.
13:45 – It’s thirteen forty-five.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)