sabit reklam
Terim Anlam

Herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek dalına ait özel kullanımı olan sözcüklerdir. Bu kısımda “dalga” örneğini kullanabiliriz. Zira “dalga” sözcüğü fizik biliminin bir terimi olarak kullanılabilir: elektromanyetik dalga Terim anlamlar da sözcüğün bir yan anlamı olarak düşünülür.Bu nedenle gerçek anlam grubuna dahil edilebilir.

Bir sözcüğün temel, yan ve mecazi anlamları ile terim anlamı karıştırılmamalıdır. Aşağıda bazı sözcüklerin terim anlamları verilmiştir.

Ölçü : aruz ölçüsü (edebiyat)
Kök : sayı kökü (matematik)
Akım : elektrik akımı (fizik)
Taç : taç atışı (spor)


Logaritma (matematik); amper (fizik); mol (kimya); anestezi(tıp); koful (biyoloji)


Nota, sol anahtarı (müzik); uyak, redif (edebiyat); sahne, dekor (tiyatro)…


Korner, aut (futbol); sayı, üçlük (basketbol); kurbağalama, kelebek (yüzme)….

Not:Terim anlamda kullanılan sözcüğe dikkat edilmeli; çünkü aynı sözcük günlük dilde mecaz ve yan anlamlarıyla da kullanılabilir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)