Terim Anlam

Herhangi bilim, sanat, spor, meslek dalına ait özel kullanımı olan sözcüklerdir. Bu kısımda “dalga” örneğini kullanabiliriz. Zira “dalga” sözcüğü fizik biliminin bir terimi olarak kullanılabilir: elektromanyetik dalga anlamlar da sözcüğün bir yan anlamı olarak düşünülür.Bu nedenle gerçek grubuna dahil edilebilir.

sözcüğün temel, yan ve mecazi anlamları ile terim anlamı karıştırılmamalıdır. Aşağıda bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir.

Ölçü : aruz ölçüsü (edebiyat)
Kök : sayı kökü (matematik)
Akım : elektrik akımı (fizik)
Taç : taç atışı (spor)

Bilimsel Terimler
Logaritma (matematik); amper (fizik); mol (kimya); anestezi(tıp); koful (biyoloji)


Nota, sol anahtarı (müzik); uyak, redif (edebiyat); sahne, dekor (tiyatro)…


Korner, aut (futbol); sayı, üçlük (basketbol); kurbağalama, kelebek (yüzme)….

Not: anlamda kullanılan sözcüğe dikkat edilmeli; çünkü aynı sözcük günlük dilde mecaz ve yan anlamlarıyla da kullanılabilir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)