sabit reklam
Terleme (Transprasyon)

(Transprasyon)

 • Stomalardan suyun buhar (gaz) halinde dışarı verilmesi olayına terleme denir. Bitkilerde aşırı ısınmanın engellenmesini sağlar. Su ve minerallerin alınmasını ve iletim demetlerinde taşınmasını sağlar.

 • Sıcaklık
 • CO2 miktarı
 • Nem
 • Işık şiddeti
 • Rüzgar

Terleme_Hizi

ÖRNEK: Bitkilerde terleme,
I. Madensel tuzların taşınmasına yardımcı olma
II. Bitkinin aşırı ısınmasını önleme
III. Fotosentez ürününün köklere taşınmasını sağlama
işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
1994 ÖSS

ÇÖZÜM: Terleme ile su buhar halinde dışarı verilir. Terleme ile bitki su kaybettikçe odun borularında su ve madensel tuzların taşınması sağlanmış olur. Terleme ile bitkinin aşırı
ısınması engellenir. Fotosentez ürünlerinin köklere taşınması ise soymuk boruları ile gerçekleşmektedir. Organik besinlerin taşınmasında terleme etkili değildir.
Yanıt D

ÖRNEK: Bitki yapraklarında, aşağıdaki yapıların hangisinde glikoz sentezini gerçekleştiren organel bulunmaz?
A) Stoma kilit hücrelerinde
B) Hücreler arası boşluğunda hava depolayan parankima hücrelerinde
C) Üst epidermis hücrelerinde
D) Alt epidermisin altında yer alan parankima hücrelerinde
E) Üst epidermisin altında yer alan parankima hücrelerinde
1995 ÖSS
ÇÖZÜM: Stoma hücreleri, palizat ve sünger parankiması hücrelerinde fotosentezi sağlayan kloroplast organeli bulunur.
Fakat epidermis hücrelerinde kloroplast bulunmaz, fotosentez gerçekleşmez.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)