Termometre

Termometre

  • Sıcaklığı ölçmeye yarayan aletlerdir. Pek çok çeşidi vardır. Civalı, dijital, anolog, kızılötesi gibi biz burada civalı termometreyi inceleceğiz.
  • Termometrenin yapısından bahsedecek olursak, Termometreden içi cıva dolu hazne ve bu hazneden çıkan ince bir cam borudan oluşur.
  • Sıcaklık değişimiyle birlikte civanın genleşmesi sonucunda ölçekli boru içinde civa yüksekliği değişiklik gösterir.
  • Ölçek yardımıyla ölçülen bu değişmeler sıcaklıktaki değişimlerdir.
  • Termometrelerin yapısı aynı olmakla birlikte ölçeklendirmedeki farklılıklardan dolayı çeşitli termometreler kullanılmaktadır.
  • Bunlara örnek olarak Kelwin, Celcius, Reomür ve Fahrenheit termometrelerini verebiliriz.

Fahrenheit_termometreleri

ornek_001

Termometrenin Duyarlılığı

  • Termometredeki sıvının genleşme katsayısı ile doğru orantılıdır.
  • Termometrenin cam borusunun kesit alanı ile ters orantılıdır.
  • Ölçek aralıkları küçüldükçe duyarlılık artar.
  • Termometrenin haznesi büyüdükçe duyarlılığı artar.

isi_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)