sabit reklam
The Present Contunuous Tense

Şimdiki zamandır. Yaşadığımız anda gerçekleşen fiilleri anlatmak için kullanılır. Yardı
mcı fiilleri bize daha önceden tanıdık gelecek olan ‘am, is, are’dır. Kişilere göre da-
ğılımı aynıdır.

ı

1. The boys are making sand castles.
2. The children are playing basketball.
3. Two old people are sitting on the bench.

4. A girl is riding a bike.
5. The Sun is shining.
6. The seagulls are şying in the sky.
7. A girl is skipping rope.
8. Their mother is watching the children.
9. The man is running in the park.
10. The woman is talking on the phone.

NOTE: – The Present Continuous Tense’te
fiiller – ing takısı alır.Bu bir takım
hece değişikliğine sebep olur.
a. Genelde tüm fiiller sonuna yalnızca
– ing takısı alarak şimdiki zaman
şekline bürünürler.
Watch – watching Work – working
Eat – eating Drink – drinking
b. Sonu –e ile biten fiiller –ing aldığında
–e düşer.
Take – taking shine – shining
Drive – driving sunbathe – sunbathing
c. Bazı fiillerde ses ikizleşmesi görülür.
Run – running Swim – swimming
Skip – skipping Cut – cutting
Sit – sitting

Activity Exercise

Add –ing
1. put > …………………..
2. take > …………………..
3. play > …………………..
4. cry > …………………..
5. set > …………………..
6. come > …………………..
7. sell > …………………..
8. make > …………………..
9. get > …………………..
10. visit >…………………..

Answers: 1. putting 2. taking 3. playing 4. crying
5. setting 6. coming 7. selling 8. making
9. getting 10. visiting

Bu zamanda olumsuz cümle yapmak
için yardımcı fiillere ‘not’ eklemek
yeterlidir. Fiilde hiç bir değişim
olmaz.
– My brother isn’t going to the cinema.
– I’m not doing my homework now.
bus_station

The children aren’t waiting for the
bus.
 Bu zamanda soru cümlesi yapabilmek
için yardımcı fiileri başa almak
yeterlidir. Fiilde hiç bir değişim
olmaz.
– Is your brother going to the cinema?

homework

– Are you doing your homework now?
– Are the children waiting for the bus?
fiimdiki zamanda en çok kullanılan zaman
ifadeleri;
– today – this week
month
year
– at the moment – now

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)