The same as exercise

The same as exercise

Write sentences, use ‘different from' ‘the same as'

uu

Answers:

1. Mehmet's motorcycle different from Sadık's motorcycle.
2. Bob's schoolbag is different from Brian's schoolbag.
3. Judy's eye is different from Sallie's eye.
4. A train is different from underground.
5. A mobile phone is different from a phone.
6. A university is different from a high school.
7. Robert's house is the same as Sammy's house.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)