The Same As

‘Aynılık' anlamı vermek için kullanılan bu yapı başka sıfat kullanımı gerektirmemektir.
ayrilik
Picture A the same as Picture B.
bir_lira
1.000.000 TL is the same as 1 YTL.
hair_style
‘My hair style is the same as your hair style'

Make sentences as in the examples.

1. Ali is from Nevşehir.
Fatma is from Nevşehir.
Ali's hometown is the same as Fatma's hometown.
2. I am 13 years old. My friend Emel is 13 years old.
My age ………………………………….. .
3. Mr. Öztürk is engineer. My father is an engineer.
Mr. Öztürk's job ……………………….. .
4. His favourite day is Sunday. Your favourite day is Sunday.
His favourite day ……………………… .
5. My name is Sam ……………………. .
My friend's husband's name is Sam. My name ………………………… .

Answers:

2. My age is the same as Emel's age.
3. Mr. Öztürk's job is the same as my father's job
4. His favourite day is the same as my favourite day.
5. My name is the same as my friend's husband's name.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)