sabit reklam
The Simple Past Tense Exercise 2

The Simple Past Tense Exercise 2

Her zamanda olduğu gibi bu zamanda da olumsuz cümle ve soru cümlesi yapmak için kullanılan yöntem aynıdır. Basit geçmiş zamanın yardımcı fiil olan did olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde ortaya çıkar ve bu sebeple fiiller yalın haline dönerler.

Aşağıdaki örneklerde bu açıkça görülmektedir.

A. NEGATIVE FORM

1. My mother DIDN’T MAKE a cake for my birthday.
2. My father DIDN’T DRIVE to work yesterday.
3. We DIDN’TWATCH two movies yesterday night.
4. My friend and I DIDN’T STUDY for the exam.
5. My grandparents DIDN’T LIVE in İstanbul in 1985.
6. The tourists DIDN’T VISIT The Dolmabahçe Palace.
7. She DIDN’T COME home at 7 o’clock yesterday.
8. He DIDN’T BUY me a computer.
9. My mother DIDN’T HAVE an headache last week.
10. My sister DIDN’T CUT her finger yesterday.

B. QUESTION FORM

1. DID your mother MAKE a cake for your birthday?
2. DID your father DRIVE to work yesterday?
3. DID you WATCH two movies yesterday night?
4. DID your friend and you STUDY for the exam?
5. DID your grandparents LIVE in 1985?
6. DID the tourists VISIT The Dolmabahçe Palace?
7. DID she COME home at 7 o’clock  yesterday?
8. DID your father BUY you a computer?
9. DID your sister CUT her finger yesterday?
10. DID your sister CUT her finger yesterday?

C. SHORT ANSWERS

Yes, I did. No, I didn’t.
Yes, he/she/it did. No, he/she/it/didn’t
Yes, we/you/they did. No, we/you/they didn’t

WH – QUESTIONS

question_words
Remember the question words and make questions.
Ex::

park
Ayşe walked quickly to the park last night.
1. Who walked quickly to the park yesterday?

2. What did Ayşe do last night?
3. How did Ayşe walk to the park last night?
4. Where did Ayşe walk quickly last night?
5. When did Ayşe walk quickly to the park?

The little girl found a wallet on the street yesterday at 21:00.

street
1. Who found a wallet on the street yesterday at 21:00?
2. What did the little girl do on the street yesterday at 21:00?
3. What did the little girl find on the street yesterday at 21:00?
4. Where did the little girl find the wallet yesterday at 21:00?
5. When did the little girl find the wallet on the street at 21:00?
6. What time did the little girl find the wallet on the street yesterday?

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)