sabit reklam
The Simple Past Tense

The Simple Past Tense

Geçmişte olmuş ve bitmiş eylemlerden bahsetmek için kullandığımız zamandır. Bu anlamda ‘was, were’ ün kullanımı yansıtmaktadır. Ancak iki arasındaki fark Simple Past Tense’te esas fiil kullanılmasıdır.
Yardımcı fiil ‘did’ olan bu yapıda fiiler 2’ye ayrılır.

1. REGULAR VERBS (Düzenli Fiiller):

Fiil çekimi esnasında değişik hece kurallarına göre ‘–ed, – d ya da – ied’ alarak geçmiş zaman anlamı kazanan fiilerdir. Heceleme kuralları aşağıdaki gibidir.
a) Genel kural olarak tüm düzenli fiiler
– ed eki alırlar.
wash – washed wait – waited etc ….
b) Sonu – e ile biten fiiler yalnızca – d eki alırlar.
live – lived loved – loved etc ………..
c) Sonu consonant (sessiz harf) + y düşer ve –ied eklenir.
study , studied cry – cried etc…

d) Bazı fiiler geçmiş zamanda ifade edilirken sonlarındaki ses iki kere yazılır.
plan – planned travel – travelled etc …..

2. IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiiller)

Yukarıda bahsedilen kuralların hiç birine uymayan fiilerdir. Bu fiiller kitabın sonundaki Düzensiz Fiil tablosunda belirtilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
be – was / were do – did
drink – drank speak – spoke
read – read swim – swam
wear – wore eat – ate
meet – met go – went
sing – sang buy – bought

Not:
Yardımcı fiil olan ‘did’ ile, esas fiil olan ‘do’ nun geçmiş zamandaki hali karıştırılmamalıdır.
Not: Bu zamanda kullanılan zaman ifadeleri (time expressions) was / were konusundaki ile aynıdır.

YESTERDAY/ morning
afternoon
evening
LAST / week
year
Saturday
month
– two days / AGO
five weeks
two years
ten minutes
– in 1985, in 2005 …………

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)