There was & There were

There was & There were

Geçen seneki konularımızda ‘there is, there are’ ın kullanılışını öğrenmiştik.
‘there were’ ün ise aynı kurallarla ‘there are’ ın yerine kullanılacağını ancak geçmişte kaldığını anlatmak için kullanacağız.

THERE WAS / THERE WERE

Negative sentences and questions
ATTENTION!
1. These was a television in our sitting room last year.
(-) There wasn’t a television in our sitting room last year.
(?) Was there a television in our sitting room last year?
– Yes, there were.
– No, there weren’t.
2. There was a tree in the garden two years ago.
(–)
(?)

3. There were five children in the park yesterday afternoon.
(-)
(?)

Answers:

2. (–) There wasn’t a tree in the garden two years ago.

(?) Was there a tree in the garden two years ago?
(–) Yes, there was.
(–) No, there wasn’t.
3. (–) There weren’t five children in the park yesterday afternoon.
(?) Were there five children in the park yesterday afternoon?
(–) Yes, there were.
(–) No, there weren’t.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)