Tiyatro Nedir? Tiyatro Yapıtları Ve Özellikleri Nelerdir?

bahar yayınevi uyarı
Tiyatro

İnsan yaşamıyla ve ilişkileriyle ilgili olayları sahnede canlandı ırmak üzere yazılan yapıtlardır. Ayrıca bu eserlerin
oynandığı binaya da tiyatro adı verilir. Tiyatro dramatik şiirden gelişerek oluşmuştur ve M.Ö. 7. ve 8.yüzyıllarda
Bağ Bozumu Tanrısı onuruna düzenlenen törenlerden doğmuştur.Tiyatronun iki temel öğesi; ve kişilerdir. Olay, kişilerle durumlar ındaki çatışma üzerine kurulur.
Tiyatro yapıtları üç çeşittir:
A) Trajedi:
Yaşamın acıklı yönlerini sahnede göstermek ; ahlâk, erdem örneği vermek amacıyla yazılan manzum tiyatro eseridir.Trajedinin özellikleri şunlardır: tarihten ya da mitolojiden seçilir.Kişiler; tanrı, tanrıça ya da soylulardan seçilir.Dil ve anlatım kusursuz, olgun ve sanatlıdır. Kötü,bayağı sözlere sahnede yer verilmez.Vurmak , yaralamak, öldürmek gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralı: a) Zaman birliği: Olay yirmi dört saatte geçer. b) Yer birliği: Olaylar aynı yerde başlar ve biter. c) Olay birliği: Tek olay canlandırılır.Manzum olarak yazılır.Eserin dramatik bölümlerini diyaloglar oluşturur. Korolar ise şarkı ve dansla düşünceleri belirterek oyuna katılır.Koro bir kentin yaşlıları ya da kadınlarını temsil eder; iyilik, kötülük,ahlâk , din vb. konularda halkın görüşlerini yansıtır.Perde yoktur, beş bölüm olarak düzenlenir.Batı Edebiyatında Racine ve Corneille trajedi türünde eserler yazmıştır.Türk Edebiyatında trajedi türünde pek eser verilmemiştir.Ancak Tanzimat dönemi sanatçılarından Abdülhak Hamit Tarhan kimi eserlerinde Racine ve Corneille'in etkisiyle trajediye yakın oyunlar yazmıştır.Yazarın Eşber, Nesteren adlı oyunlarında bu etki görülür. Cumhuriyet dönemi ve sonrasında Turan Oşazoğlu (IV. Murat, Deli İbrahim, Kösem Sultan) Orhan Asena (Hürrem Sultan) bu türde eserler yazmıştır.

B) Komedi:İnsanların, olayların ve durumların gülünç yanlarını ele alıp işleyen oyun türüdür. Komedi, gülünç olanı taklit eder. Özellikleri:Kişisel ya da toplumsal bozuklukların gösterilmesiyle seyirciyi güldürürken düşündürme amacı güdülür.Konusunu çağdaş toplumdan ve yaşamdan alır.Nazımla yazılır. Ancak 17. yüzyılda düz yazıyla kaleme alınmış komediler de vardır.Üç birlik kuralına uyulur.Üslupta soyluluk aranmaz, halk diline yer verilir.Vurma, yaralama, öldürme gibi acı verici olaylar, sahnede canlandırılır.Tiyatro kişileri, halktan da seçilebilir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)