Topkapı Sarayı

Topkapı sarayı, Osmanlı İmparatorluğunun 600' lük tarihde 400 yıl boyunca let idinin sağlandığı ve Osmanlı padişahlarının ailesi ile likte yaşadıkları saraydır. Dünyada günümüze kadar gelen en eski ve en büyük sarayıdır. Topkapı Sarayı İstanbul' u fethettikten ra 1478 yılında yaptırılmıştır. Dolmabahçe sarayının Abdülmecit tarafından yaptırılıncaya kadar yaklaşık olarak 380 sene boyunca devletin idare buradan sağlanmıştır. Yaptırıldığı sırada yaklaşık olarak 700.000 m2 alana sahip olan Topkapı sarayı, günümüze 80.000 m2 olarak gelmiştir. İçerisinde 4 bin kişi yaşadığı bilinmektedir. Dolmabahçe sarayı ve Yıldız saraylarının yaptırılması ile birlikte içerisi boşaltılmıştır. Topkapı sarayının müze olarak kullanıma açılması defa Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir.

Topkapı-sarayı-muzesi
Topkapı Sarayının Bölümleri;
Topkapı sarayı, Marmara denizi, İstanbul boğazı ve iç arasında kalan tarihi yapıdır. Şuanda müze olarak kullanılan yapı iki ana bölüme ayrılmıştır. Bab-ı Hümayun (Saltanat kapısı) ve Sarayı Hümayun olarak iki kısımdan oluşmaktadır.
Bab-ı Hümayun (Saltanat Kapısı);
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan sarayın şehirden ayıran ve avlulara açılan kapısıdır. Sarayın bu bölümü devlet işlerinin yapılması yönetimin sağlanması, elçilerin karşılanması gibi devlet işlerine ayrılmıştır. Giriş tarafı Aofya müzesinin oradan sağlanmaktadır. Avlu kısımları verilen attır.
Topkapı-sarayı-muzesi-1
Saray-ı Hümayun (İç Saray);
Sarayın iç kısmına verilen attır. İçerisinde padişahın ailesinin yaşadığı ve 3.avlu ve 4.avlu, Babüsselam, Mutfak kanadı, Babüssaade, Arz odası, Fatih Köşkü, Hekimbaşı odası, Ağalar Camii, İç hazine, Raht Hazinesi, Has Ahır, Kubbealtı, III. Ahmet Kütüphanesi, Sünnet odası, III. Murat Köşkü içerisinde bulunmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)