Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprağın ana mdesi kayaçlardır. Kayaçların rüzgâr, su, sıcaklık gibi dış et­menlerle parçıp ufması sonucu toprak oluşur.

Kumlu Toprak
toprak
Çok açık renkli toprak çeşidirir. Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklardır. Bu tür topraklar suyu çok kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk, puz gibi ba­zı bitkiler yetişir.

Humuslu Toprak

toprak
Bitki ve hayvanların artıklarının çürüme­siyle oluşan koyu kahverengi – siyahım­sı renkte ve geçirgenliği yüksek olantoprak çeşididir. Tarım için oldukça elve­rişlidir. Çürümüş canlı artıklarına humus adı verilir. Toprağın zenginleşmesi içeri­sindeki humus miktarına bağlıdır. Ayrıca humus toprağın su tutmasına yardımcı olur. Toprağı kavrulduğunda yanık koku­su verir.

Killi Toprak
toprak
İnce taneli, çok düşük gözenekli olup suyu geçirmeyen ve kil oranı fazla olan toprak çeşididir. Bitkilerin yetişmesi için elverişli olmayıp çömlek yapımında kul­lanılır. Kavurma işlemi sonucunda camı çizecek kadar sert kıvama gelir. ler­den etkilenmez ve ısıya dayanakılıdır.ler­den etkilenmez ve ısıya dayanakılıdır.ler­den etkilenmez ve ısıya dayanakılıdır.ler­den etkilenmez ve ısıya dayanakılıdır.

Kireçli Toprak
toprak
Açık renkli, su tutmayan, tarıma elveriş­siz toprak çeşididir.
Kireçli toprağın üzerine su boşalttığı­mızda kalın bir kabuk tabakası oluşur.

Erozyon

Toprağın su ve rüzgârla taşınması sonu­cu kaydebilmesine erozyon adı verilir.Açık ve bitki örtüsünün zayıf olduğu ara­ziler rüzgâr erozyonuna maruz kalırlar. Rüzgâr etkisiyle toprağın bir kısmı baş­ka alanlara sürüklenirken toprak kayıp­ları a gelir. Eğimin fazla, bitki ör­a gelir. Eğimin fazla, bitki ör­a gelir. Eğimin fazla, bitki ör­a gelir. Eğimin fazla, bitki ör­
tüsünün zayıf olduğu alanlarda şiddetli yağış sonrasında erozyon gerçekleşir.

Erozyona neden olan ler

    Yeryüzü şekillerinin engebeli ve eğimli olması
    Bitki örtüsünün zayıf ve yetersiz ol­ması
    Yağışlar

Erozyonu hızlandıran en büyük etken bitki örtüsünü yok eden, toprağı koru­masız bırakan insandır.Bitki örtüsünü kaybetmiş toprağın ve­rimli tabakası su ve rüzgârın etkisiyle
başka yerlere taşınır. Toprak verimsizleşir ve çölleşme oluşur. Çölleşme sera etkisi ve biyolojik liliğin azalmasına neden olur.

Tarım alanlarının veriminin azalmasıyla açlık, yulluk meydana gelir. Bunun sonucunda ise göçler olur.

Toprak kayması, sel baskınları gibi do­ğal afetler erozyonun sonucudur.
erezyon
Erozyon aynı zamanda su kaynaklarının azalmasına ve kurumasına yol açar.

Toprağı Erozyondan Yolları

orman
Mevcut ormanlar korunmalı
eğimli arazi
Eğimli araziler yatay sürülmeli
baraj

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)