sabit reklam
Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar Konu Anlatımı

Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar

1. Türkçe sözcüklerin sonunda “b, c, d, g” harfleri bulunmaz.
Örnek:
Diyalog, Hac, Yâd
2. Türkçe sözcüklerde yan yana iki sesli harf bulunmaz.
Örnek:

3.Türkçe sözcüklerin başında iki sessiz harf yan yana bulunmaz.
Örnek:


– Star, Plan, Profesör
4.Türkçe sözcüklerin köklerinde iki aynı sessiz harf yan yana bulunmaz.

– Millet, Şiddet
5.Türkçe sözcüklerde “b” harfinden önce “n” harfi getirilemez, bu nedenle “n” harfi “m” harfine dönüşür.
Örnek:
– Saklanbaç → saklambaç
– Tenbel → tembel
– Canbaz → cambaz
6.Geniş yuvarlak sessiz harfler (o, ö) Türkçe sözcüklerin sadece ilk hecesinde bulunabilir.İlk heceden başka bir hecede bulunuyorsa, o sözcük ya yabancı bir kelimedir ya da “-yor” ekini almıştır.
Örnek:

– Salon, Geliyor
7.Türkçe sözcüklerde “J” sesi bulunmaz.
Örnek:

meteoroloji, Jimnastik
8.Türkçe sözcükler genellikle büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar.
Örnek:
– Dünya (Büyük ünlü uyumuna uymaz)
– Havuç (Küçük ünlü uyumuna uymaz)

Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi Türkçenin ses yapısına uymaz?


“Kurt, Başlık ve Kömür” sözcükleri Türkçenin ses yapısına uyar, ama “Saat” sözcüğünde iki sesli harf yan yana geldiği için bu sözcük Türkçenin ses özelliklerine aykırıdır.
Yanıt C

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)