sabit reklam
Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

1. Coğrafi Konum

  • Ülkemiz Kuzey Yarimküre’de orta kuşakta yer alır. Bu nedenle iklimi ılımandır. Dolayısıyla tarım ürünü çeşitliliği de fazladır.
  • Özel konum itibariyle Asya ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması ekonomimizi olumlu etkilemektedir.

2. Yerşekilleri

  • Ülkemizde ortalama yükseltinin fazla olması ve yerşekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi tarım, hayvancılık ve ulaşım gibi ekonomik sektörleri etkilemektedir.

3. İklim

  • Ilıman iklim kuşağında bulunan ülkemizin yerşekillerininfarklı olması nedeniyle kısa mesafelerde iklimin değişiklik göstermesi bölgeler arasında farklı ürünlerin yetiştirilmesini

sağlamıştır.

4. Nüfus ve yerleşme

  • Ülkemiz çeşitli iş kollarında çalışacak insan gücü açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
  • Ancak nüfus artış hızının yüksek olması kalkınma hızını azaltmaktadır.

5. Ekonomik Kaynaklar

  • İşletildiğinde gelir sağlayan her türlü kaynağı ekonomik kaynak olarak ifade edebiliriz.

ÖRNEK: Yurt dışında çalışan Türk işçilerinden yurda dönenler için alınabilecek aşağıdaki önlemlerden hangisinin Türk ekonomisi için yararlı olması beklenir?
A) Emekliye ayırarak emekli aylığı bağlamak
B) Küçük esnaf olmaya özendirmek
C) İşsizlik sigortası kapsamına almak
D) Taşınmaz mallar (gayrimenkul) almaya özendirmek
E) Birleşerek sanayi işletmeleri kurmalarını sağlamak
1983 ÖSS
ÇÖZÜM: Diğer seçenekler üretimi ülke çapında arttırıcı önlemler değil, daha çok bireysel çözümler önermektedir.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)