sabit reklam
Türkiye Topraklarının Dağılışı

Topraklar

Tablodan çıkarılabilecek sonuçlar;
1. Yurdumuzun yüzölçümünün büyük bir bölümünü  kaplar.
2. Makineleşmeyle birlikte çayır ve otlak alanları tarım alanı haline dönüştürüldüğünden son yıllarda çayır ve otlak alanlarının oranı azalmaktadır.
3. Tablo incelendiğinde ülkemiz topraklarının tamamının tarımda kullanılmadığı görülür.

bolge_topraklari

  • Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi tarım toprakları bölgelere düzenli dağılmamaktadır. Nedeni: bölgelerin yüzey şekillerinin farklılık göstermesidir.

ÖRNEK: Türkiye’de 1938 yılında otlak ve çayırların oranı %53,9 iken 1970’te bu oran %33,5’e düşmüştür. Bu düşüşün nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvan sayısının azalması
B) Tarımda makineleşmenin artması
C) Yem endüstrisinin yeterli düzeye ulaşması
D) Bağ–bahçe taımının yaygınlaşması
E) Otlakların erozyon nedeniyle verimsiz hale gelmesi
1981 ÖYS
ÇÖZÜM: Türkiye’de özellikle 1950 yıllarıyla birlikte tarımda makineleşme oranı hızla artmaya başladı. Bu durum, yeni alanların da tarıma açılması zorunluluğunu getirdi. Bunun
sonucu olarak otlak ve çayırların oranı önemli ölçüde düşmüştür.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)