Türkiye’de Arazi Kullanımı

Türkiye'de Arazi Kullanımı

  • Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir.
  • Ovalar, platolar, dağlık ve engebeli alanlar ve bataklıklar geniş yer kaplar. ülkemizde yüzey şekillerinin farklılık göstermesi arazi kullanımınıda çeşitlendirmiştir.

1. Delta ovaları önemli tarım alanlarıdır. Son yıllarda sanayi tesisleri ve yerleşim birimlerinin işgaline uğramaktadır. Örnek; Çukurova, Bafra ve Çarşamba Ovaları.

adana_cukurova

2. Ulaşım ağlarının gelişmesi ile birlikte kıyı kesiminde turizm etkinlikleri canlılık kazanmış, tarım arazileri turistik tesislerin işgaline uğramıştır. Örnek: Antalya –  arası.

alanya

3. Vadi tabanlarında yer alan alüvyal ovalarda tarımsal etkinlikler yoğunlaşmış ve ova ile yamaçlar arasında yerleşim birimleri kurulmuştur. örnek: Antakya, Erzincan, Bursa ovaları.

erzincan

4. 1950'li yıllara kadar genellikle hayvancılık amacıyla kullanılan plato alanlarında tarımsal faaliyetler gelişmiş, ve çevelerinde yeni yerleşim alanları artmıştır. Örnek: İç anadolu platoları.

ic_anadolu

5. Volkanik alanlardaki ova ve platolarda verimli ın etkisiyle tarım ve yerleşme gelişmiştir. Örnek: Kayseri,Iğdır çevresi.

erciyes_dagi

6. Güneydoğu Anadolu'da fianlıurfa platosu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Taşeli ve teke platoları tarıma elverişli olmadıklarından daha çok hayvancılık amacıyla kullanılırlar.
Taseli_Platosu
7. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğusu iklim ve yüzey şekilleri bakımından hidroelektrik potansiyeli yüksektir. dağlar arasındaki birçok yer baraj sahası olarak kullanılmaktadır. Örnek: Keban, Karakaya, Atatürk barajları.
Karakaya_Baraji
8. Ülkemizde kar kalınlığının fazla ve arazinin engebeli olduğu alanlarda kış sporları amacıyla kullanılmaktadır.Örnek: Uludağ, Ilgaz, Kartalkaya, Palandöken gibi.
Palandoken_–_Kayak_merkezi
9. Dağlık alanlarda bazı araziler maden çıkarma ve Taş ocağı olarak kullanılmaktadır.
Maden_cikarilan_daglik_araziler

10. Doğal güzelliklere sahip dağlık alanlar ise mesire yeri ve yayla olarak kullanılmaktadır. Örnek: Toroslar–Doğu Karadeniz dağları.
Giresun
11. Bazı engebeli alanlar yerleşim amacıyla kullanılmaktadır. Örnek: Mardin, Ankara.

Mardin
12. Ülkemizde dağların güney yamaçlarında kalan alanlarda tarım ve yerleşme faaliyetleri daha yoğundur. (bakı etkisi)

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)