sabit reklam
Türkiye’de Eğitim Yetersizliğinin Sebepleri Nelerdir?

Ülkemizde eğitimin çokta iyi  olmadığı birçok insan tarafından kabul edilmektedir. Eğitim için ciddi bütçeler ayrılmasına rağmen , eğitimde başarısız olmamızın sebebi nedir ?Ülkemizde kısa süreler ile eğitim reformları yapılıyor. Örneğini 4+4+4 eğitim sistemine geçtiğimizde görmüş olduk. Bir de değerlendirme sistemleri çok fazla değiştirilmektedir. Ancak değiştirirken sistem çok aceleci bir şekilde uygulamaya geçirilmekte ve kısa sürede olumlu bir sonuç alınması beklenmektedir. Ama biliyoruz ki eğitim vadesi kısa olacak  hedefler üzerine kurulamayacak kadar geniş bir disiplindir. Her bireyin başından sonuna kadar en az 12-13 yılı eğitim ile geçmektedir.Bu da değişen eğitim sisteminin sonuçlarını en az 15-20 yıl bekleyip görebileceğimizi gösteriyor.

turkiye-ve-egitim

Eğitimde Başarısız Olmanın Sebebi Nedir?

Yapılan reformların hiçbir dayanağının olmadığını ve ilk problemimizin bu olduğunu görebiliyoruz. Öğretmenlerimizin iyi yetiştirilememesi ise ikinci problemimizdir. Ülkemizde öğretmen olabilmek için Eğitim Fakültelerinden mezun olmamız yetmediği gibi  formasyon eğitimi alıp pedagojik sertifika almak durumundayız. İyi bir eğitimi almayan öğretmen adaylarımız üniversitede rekabeti, yarışmayı ve diğer arkadaşlarını  puanları ile geçmeyi hedeflemelerine rağmen maalesef mesleklerinde başarılı olamayabiliyorlar. Öğretim üyeleri üniversite içinde öğretmen adaylarını rekabetten uzak tutmayı hedefleyip, mesleğin akademik puanlar  değil de iyi eğitim ve uygulama ile kazanılması gereken kutsal bir meslek olduğunu anlamalarını sağlamalıdır.. Üniversitede ki eğitim sürecinde öğretmen adaylarının düzenli bir şekilde  kitap okuması,  okullara giderek daha fazla uygulama çalışması ,sosyal faaliyetlerde yer alması ve eğitim sorunları üzerine daha çok düşmesi  gereklidir.

Bunlarla beraber yaptığımız hatalardan bir diğeri ise öğrencileri öğrenme arzusu, sorumluluk alma,bilgi edinme isteği, doğayı tanıma,girişimcilik, gibi kavramlardan soğumalarına sebep olmamızdır. Öğrencilere ilkokul eğitim sürecinden başlayıp, her kademe atladığında da giderek artan baskımız ile öğrenmesi için o kadar bunaltıyoruz ki ,maalesef çoğu okuldan ,öğrenme isteğinden uzaklaşıyor . Okula gitseler dahi ruhen akılları başka yerlerde olabiliyor. Tam tersi okulu çok sevmeli ve isteyerek öğrenme amaçlı gitmeli ki bir öğrenci o zaman her alanda başarılı olabilsin. Okul içerisinde huzurlu olması bireyde öğrenme isteğini olumlu etkileyebilir. Böylece kendini deneyim, uygulama,yaşayıp tecrübe edinerek öğrenme isteğini gerçekleştirebilir ki zaten kalıcı öğrenme ancak böyle  gerçekleştirilebilir. Eğitim ,bireyin kişisel gelişimi için çok önemli olduğu için eğitim sürecinde ki en küçük problem yanlışlık bireyi ve dolayısıyla toplumu etkileyebilecek yöndedir. Bu sebeple görüyoruz ki artık insanlarımız eğitim problemleri nedeni ile toplumsallıktan uzaklaşmışlardır.

Ülkemiz de bireyler için kurum ve kuruluşlar bakımından topluma ve gerçek hayata uyum sağlamalarını sağlayacak bilgiler yeteri kadar verilmediği taktirde sonuçları ile baş edebilmek çok zor olabilmektedir. Toplumlarda en büyük eksiklik ise özellikle ülkemiz de bireyin eksik eğitim alması ve bilgi birikiminin olmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; Töre cinayetleri eğitim eksikliğinin en gerçek kanıtıdır. Cehaletin ve eğitimsizliğin önüne geçebilmek adına en azından ailelerin çocuklarının doğumundan itibaren planlı bir şekilde eğitim vermeleri bir nebze olsun toplumsallığa öncelikle bireyin kendisine yarar sağlayacaktır. Eğitim toplumun yapı taşıdır hepimiz biliyoruz. Eğitimin birçok birleşenden meydana geldiğini biliyoruz ama en önemlisi katılımcılar öğretmenler ve öğrencilerdir. Yukarıda bahsedilen problemlerin çözümü ile ilgili umuyoruz ki en kısa zamanda  yapılması gerekenler yapılır ve eğitim seviyemiz iyi bir düzeye gelmiş olur. Ve mutlu çocuklar ile daha umutlu bir toplum inşa etmiş oluruz.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)