sabit reklam
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiyede_Nufus_ve_Yerlesme

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

İklimin ılıman, yağışların bol olduğu kıyı bölgeler daha yoğun nüfuslanmıştır. İç kısımlara ve doğuya gidildikçe iklimin karasallaşması ve yağış azlığı nedeniyle nüfuslanma azalmaktadır.

– Marmara ve Ege Bölgesi’nde sanayinin geliştiği alanlar ile verimli tarım alanlarının çevresi
– Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’de ovaların çevresi
– Akdeniz Bölgesinde Çukurova–İskenderun körfezi çevresi ve Antalya
– İç Anadolu’da Ankara ve çevresi En Seyrek Nüfuslu Yerler
– Doğu Anadolu’nun yüksek ve dağlık kesimleri
– Akdeniz Bölgesi’nde karstik yapılı Teke ve Taşeli platoları ile Toroslar
– İç Anadolu’da kuraklığın etkili olduğu Tuz gölü çevresi
– Ege’de dağlık engebeli Menteşe yöresi
– Marmara Bölgesi’nde dağlık ve ana yollara sapada kalan Yıldız dağları
– Güneydoğu Anadolu’da yağışların azaldığı plato alanları
– Karadeniz Bölgesi’nde dağlık alanları ve iç kısımları

ÖRNEK: İç Anadolu bölgesinin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında, aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A) Yağışların yetersizliği
B) Kışların uzun ve sert oluşu
C) Ulaşım güçlükleri
D) Ürün çeşidinin azlığı
E) Gelir kaynaklarının sınırlı oluşu
1983 ÖSS

ÇÖZÜM:Geçerli etkenler diğer seçeneklerde belirtilmiştir. Ulaşım güçlükleri ise İç Anadolu bölgemiz için geçerli bir özellik değildir.
Yanıt C

ÖRNEK: Türkiye’de karstik yapının yaygın olduğu yerlerde yağışın fazla olmasına karşın yeraltına sızmanın çok olması,yerüstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle de
bu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Aşağıdaki yerlerin hangisindeki nüfus yoğunluğunun azlığı bu duruma bir örnektir?
A) Taşeli Platosu
B) Ağrı Yöresi
C) Tuz Gölü çevresi
D) Iğdır Ovası
E) Yıldız Dağları Bölümü
1997 ÖSS

ÇÖZÜM: Türkiye’de karstik oluşumun yaygın olduğu yer Akdeniz ve güney Ege yöresidir. Yanıtlardan nüfusun az olduğu Taşeli Platosu karstik karakter gösterir.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)