Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Ekonomi

 • İnsanlar tarafından oluşturulan ya da doğal olarak oluşmuş ekonomik kaynakları coğrafya düşünce ilkeleri dahilinde inceleyen bilimdir.
 • Tarih boyunca ekonomik coğrafya nüfus ile ekonomi ve kaynaklar arasındaki ilişkiler; insanların hayatlarını kazanmaları bakımından yerden yere olan farklılıklar ve benzerlikler; ekonomik faaliyetlerin yer seçiminde tercihleri belirleyen faktörler gibi çok sayıda konu üzerinde durmuştur.
 • Ekonomik coğrafya, kısaca insanların hayatlarını kazanma yolları ve hayatını kazanma sırasında ürettiği mal ve hizmetlerin mekansal bir bakımdan nasıl bir düzen gösterdiği ve bir düzenin nasıl çıklandığının incelenmesidir.

Ekonomik faaliyetler;

 • Üretim
 • Dağıtım (ticaret – pazarlama)
 • Tüketim

olmak üzere üç ögeden oluşur.

Her ülkenin ekonomisi özel ve konuma göre farklılık gösterir. Ülkeler ekonomik gücüne göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş gibi gruplara ayrılır.

Gelişmiş ülkeler

 • Sanayileşmiş, nüfus artış hızı az eğitim ve teknolojik seviyeleri ileri olan ülkelerdir. (ABD, gibi…)

Gelişmekte olan ülkeler

 • Ekonomisinde tarım ön palanda olmakla beraber sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı gelişmelerin yaşadığı ülkelerdir.(Türkiye, gibi…)

Az gelişmiş ülkeler

 • Ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı, nüfus artış hızı fazla, eğitim ve teknoloji seviyeleri düşük ülkelerdir. (Çad, Somali, Moğolistan gibi…)
 • Ekonomik faaliyetleri iklim, yerşekilleri, yerüstü ve yeraltı kaynakları, ulaşım şartları ülkenin coğrafi konumu etkiler.
 • Bununla beraber ülkenin nüfusu ve yoğunluğu, kültür seviyesi, yapısı ekonomi üzerinde etkili olur.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)