sabit reklam
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

 • İnsanlar tarafından oluşturulan ya da doğal olarak oluşmuş ekonomik kaynakları coğrafya düşünce ilkeleri dahilinde inceleyen bilimdir.
 • Tarih boyunca ekonomik coğrafya nüfus ile ekonomi ve kaynaklar arasındaki ilişkiler; insanların hayatlarını kazanmaları bakımından yerden yere olan farklılıklar ve benzerlikler; ekonomik faaliyetlerin yer seçiminde tercihleri belirleyen faktörler gibi çok sayıda konu üzerinde durmuştur.
 • Ekonomik coğrafya, kısaca insanların hayatlarını kazanma yolları ve hayatını kazanma sırasında ürettiği mal ve hizmetlerin mekansal bir bakımdan nasıl bir düzen gösterdiği ve bir düzenin nasıl açıklandığının incelenmesidir.

;

 • Üretim
 • Dağıtım (ticaret – pazarlama)
 • Tüketim

olmak üzere üç ögeden oluşur.

Her ülkenin ekonomisi özel ve matematik konuma göre farklılık gösterir. Ülkeler ekonomik gücüne göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş gibi gruplara ayrılır.

Gelişmiş ülkeler

 • Sanayileşmiş, nüfus artış hızı az eğitim ve teknolojik seviyeleri ileri olan ülkelerdir. (ABD, Almanya gibi…)

Gelişmekte olan ülkeler

 • Ekonomisinde tarım ön palanda olmakla beraber sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı gelişmelerin yaşadığı ülkelerdir.(Türkiye, Yunanistan gibi…)

Az gelişmiş ülkeler

 • Ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı, nüfus artış hızı fazla, eğitim ve teknoloji seviyeleri düşük ülkelerdir. (Çad, Somali, Moğolistan gibi…)
 • Ekonomik faaliyetleri iklim, yerşekilleri, yerüstü ve yeraltı kaynakları, ulaşım şartları ülkenin coğrafi konumu etkiler.
 • Bununla beraber ülkenin nüfusu ve yoğunluğu, kültür seviyesi, siyasi yapısı ekonomi üzerinde etkili olur.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)