Türklerde Ahlak – (Türkçülüğün Esasları)

ürklerde Ahlak
(Türkçülüğün Esasları)

Büyük milletlerden her biri, in özel bir alanında birliği kazanmıştır. Eski yunanlılar estetikte,Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta,Anglosaksonlar ekono,almanlar müzik ile felsefede, Türklerde ahlakta birinciliği kazanmışlardır.

 

Türk tarihi, baştan başa, ahlaki erdemlerin sergisidir. Türklerin lmiş milletlere ve onların milli ve dini varlıklarına dini ve sosyal özerkliklere vermesi, her türlü takdirin üstündedir. Fakat,bu iyiliğe karşı,yenilmiş milletler cömert Türklerden almış oldukları bu izinleri Türklerin aleyhine çevirerek,kapitülasyon adı verilen zincirlerle Türkleri bağlamağa ve boğmağa çalıştılar. Bu iki türlü hareket, iki tarafında ahlaki davranışını gösterdiği için, son derece istiktir.

 

Bu bölümde, Türklerin çeşitli ahlak dairelerine giren,ahlaki ideallerini göstereceğiz. Bu ahlak daireleri şunlardır:

 

(1) i ahlak, (2) Meslek ahlakı, (3) ahlakı,(Cinsel Ahlak), (4) Medeni ahlak(kişisel ahlak), (5) Milletlerarası ahlak.

» “Türkçülük” Sayfasına Dön! «

Not: İçerik, internetten alıntılrak derlenmiştir…
Türkçülük Türk Türkçü

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)