Türkoloji Makaleleri (Eski Türk Dili)

…Türkoloji Makaleleri…
(Eski Türk Dili)

 

Eski Doğu Türk Yazısında Ligatürler
(Prof. Dr. Osman Nedim Tuna)

Altay Dilleri Teorisi

(
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna)


Batı Türkçesi

(Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş)

 

Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları
(Prof. Dr. Talat Tekin)

Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine
(Prof. Dr. Talat Tekin)

Karahanlı Dönemi Türk Şiiri
(Prof. Dr. Talat Tekin)

Türkçe /ş/, Çuvaşça /s/ ve Moğolca /ç/
(Prof. Dr. Talat Tekin)

İslam Öncesi Türk Şiiri
(Prof. Dr. Talat Tekin)

 

Eski Türkçe
(Prof. Dr. Şinasi Tekin)

Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıl Dönümü Dolayısı ile (7621962)
(Prof. Dr. Şinasi Tekin)

 

Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış

 

Eski Türkler Okuryazar mıydı?
(Prof. Dr. Osman F. Sertkaya)

Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı
(Dr. A. Melek Özyetgin)


Anadolu’da Türkçenin Yazı Dili Oluşu ve İlk Öncülleri
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t Türk
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri ve Özellikleri
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi
(
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler
(
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Yazılı Devirlerdeki Gelişmelere Göre Eski Türkçenin Yaşı
(
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri ve Divanu Lügati’t Türk (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

 

Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazı Dili Ağız İlişkisi
(Prof. Dr. Leyla Karahan)

Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi
(
Prof. Dr. Leyla Karahan)

 

Annemarie Von Gabain (19011993)
(Prof. Dr. Hasan Eren)

Wilhelm Radloff ve Türk Diyalektleri Sözlüğü
(Prof. Dr. Hasan Eren)

 

Eski Türkçe Üzerine
(Tahsin Banguoğlu)

 

Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye’de Sözlük
(Prof. Dr. Doğan Aksan)

Köktürkçenin Sözvarlığı Üzerine
(Prof. Dr. Doğan Aksan)

 

 

 

 

 

|» “Türkoloji Makaleleri” Sayfasına Dön! « |

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)