Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkeler Arası Etkileşim

Kültür Bölgelerinin şumu ve Türk Kültürü

Kültür

  • İnsanların ortak biçimidir. Kültür; söz konusu grup ya da topluma özgü, onların yaşam biçimi haline gelen değerler bütünüdür.
  • Kültür dinamik bir olgudur. Herkuşak miras olarak devraldığı kültürü geliştirir ve değiştirir. Bir kültürün doğduğu yere “kaynak alanı” yani “Kültür” Ocağı denir.

kultur_unsurlari

Türk Kültürü
  • Türk kültürü ortaya çıktığı, oluştuğu, ıldığı bölge itibarı ile dünyanın en eski kültürlerindendir. Komşu olduğu kültürlerden etkilenmiş ve onları etkilemiştir. Kültürümüzün temelleri, ulusumuzun yaşamış olduğu deneyimler ve coğrafi konumu ile atılmıştır.
  • Türk kültürü 'da Çin, Hint ve Tibet kültüründen, göç yolları üzerindeki kültürlerden etkilenmiştir. Anadolu'ya gelişleriyle birlikte İran–Pers, Antik yunan ve İslam kültüründen etkilenmiştir.

turk_kulturu

turk_kulturunu_etkileyen_faktorler

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)