sabit reklam
Uyduların Yörünge Hızı

  • Bir uydunun gezegenin etrafında belli bir yörüngede dolanabilmesi için uyduya gezegenin uyguladığı çekim kuvveti ile uydunun dönüşünden kaynaklanan merkezkaç kuvvetinin eşit olması gerekir.

Buna göre, uydunun çizgisel hızı

Uydularin_Yörünge_Hizi

yorunge_hizi

ÖRNEK: Yerin çevresinde dönmekte olan Türksat 1B uydusu, yerden bakan bir gözlemciye göre hareketsiz görünür.
Buna göre, bu uydunun yer yüzünden uzaklığı, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Uydunun kütlesine
B) Yerin kütlesine
C) Yerin yarıçapına
D) Evrensel çekim katsayısına
E) Yerin kendi ekseni çevresinde dönme periyoduna
1995 II

cozum

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)