sabit reklam
Voltaire-J.Wolfgang Goethe-Victor Hugo Kimdir?

bahar yayınevi uyarı

VOLTAİRE (1694–1778)
Düşüncelerinden dolayı ömrünün büyük bir kısmını yurtdışında geçirmiştir.Eserlerinde düşünce ve vicdan özgürlüğünü savunmuştur.Toplum sorunlarıyla yakından ilgilenir.Gelenek ve göreneklerin değil, aklın egemen olmasını istemiş, her sorunu bu ölçülere göre incelemiştir.Açık bir üslubu benimsemiş,sade bir dil kullanmıştır.”Zadig” adlı eseri, polisiye romanın ilk örneği sayılır.
Eserleri
*Tiyatro (trajedi)
*Brutus, Zarie,
*Roman: Zadig, Candide, Çıraklık Yılları
*Destan: Henriade
*Tarih–Felsefe: Luis XIV. yüzyıl
*Felsefe Mektupları:Ulusların Töre ve Ruhu Üzerine
*Şiir: Henriade

J. WOLFGANG GOETHE (1749–1832)
Şiir, tiyatro, roman ve biyografi türlerinde eserler vermiştir.Halk şiirinden yararlanmış, hayat felsefesini işleyen şiirler yazmıştır.Sanat yaşamının ilk yıllarında Romantizm hareketinin içinde yer almıştır.Ancak sonraki döneminde eski Yunan ve Latin Edebiyatı’nın etkisi ile sade bir edebiyata yönelmiştir. Lirik bir şairdir. “Faust” adlı dramında hayat felsefesini işlemiştir.
Eserleri
*Şiir: Roma (Mersiyeleri) Elojileri.
*Oyun: Faust, Tasso, Egmont.
*Roman: Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları ve Gezi Yılları, Genç Werther’in Istırapları

VİCTOR HUGO (1802–1885)
19. yüzyılın tanınmış sanatçılarından biridir.Şiir, dram ve roman türünde eserler yazmıştır. Cromwell adlı yapıtının önsözünde, romantizm akımının ilkelerini belirlemiştir. şiirlerindeki ana duygu; aşk, doğa, vatan, özgürlük, insan sevgisidir. Roman ve tiyatrolarında Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini anlatır. Cromwell ve Hernani oyunları Paris’te,tıpkı Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sinin Osmanlı’da yarattığı isyana benzer bir heyecan uyandırmıştır.
Eserleri
*Roman:Notrdam’ın Kamburu,Sefiller,İdam Mahkumun Son Günü.
*Şiir:Sonbahar Yaprakları,Akşam fiarkıları,Işıklar ve gölgeler.
*Oyun(Dram):Hernani,Kral Eğleniyor,Cromwell,Ruy Blas.
*Politika:Üç İhtilal,1973 Devrimi, Doksan Üç

bahar yayınevi uyarı


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)