What do you think of (about) ………… ?

What do you think of (about) ………… ?

konu hakkında insanlara ne düşündüğünü sormak amacıyla kullanılan bu yapı  olacak “I think …………….. ” ile başlayan  kullanım gerektirir. Eğer bir nesne ya da kavram hakkında ne düşünüldüğünü sorulacaksa, sorulan nesne ya da kavram yerine “it, she, he, they” zamirleri kullanılabilir.

What do you think of (about) + noun …………….?

Ex:
1. What do you think of basketball?
I think it (basketball) is very interesting.
2. What do you think of my new dress?
I think it (my new dress) is nice.
3. What do you think of English classes?
I think they are (English classes) enjoyable.
4. What do you think of Ali?
I think he (Ali) is handsome.
– Fiiller hakkında ne düşünüldüğünü de sorulabilir. Böyle durumda fiil yerine ‘it’ kullanmak yeterlidir. Fiil sonuna ‘ing’ alır.

Ex:

1.
shopping
What do you think of going shopping?
I think it is boring
2.
cycling
What do you think of cycling?
l think it is interesting.
1111
Ex:
1. A: What does Ali think of this car?
B: He thinks it is wonderful
2.
swimming
A: What do Ayşe and Fatma think of swimming?
B: They think, it is enjoyable.
3. A: What does Mrs. Sancar think of painting?
B: She thinks it is boring.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)