sabit reklam
‘When’ / ‘While’ Exercise 1

Match

1. A: What were you doing in the kitchen when your guests came?
B: ……………………………………………
2. A: What was Serkan doing while you were doing homework?
B: ……………………………………………….
3. A: What was your brother doing while your father was shaving?
B: ……………………………………………….
4. A: What did you do when you lost your purse?
a_purse
B: ……………………………………………….
5. A: What were the thieves doing when the police came?
B …………………………………………..
6. A: What did the baby do while you were crying?
B: ………………………………………………..

7. A: What were they doing when you saw them?
B: ……………………………………………….
8. A: What were the students doing while the teacher was teaching ‘The Past Continuous Tense’?
B: ………………………………………………..
9. A: What did your sister do while she was riding her bike to the market?
B: ……………………………………………….
10. A: What was your mother doing when she heard your noise?
B: ………………………………………………..

fell
cooking
running
woke_up

Answers:

1. e 2. f 3. i 4. j 5. g 6. h 7. a 8. b 9. c 10. d

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)