sabit reklam
“Who” As A Relative Pronoun

“Who” As A Relative Pronoun

Cümle içerisinde özne ya da nesne konumunda olan bir kişi için ekstra bilgi vermek amacıyla iki cümleyi birleştirmek için kullanılır.
Ex: Find me someone who is good at Maths.
Find me someone. S/he is good at Maths.
Ex: Can you see anyone who carries a suitcase?
Can you see anyone S/he carries a suitcase.

Rewrite
1. The children are at school. They have six classes.
– ………………………………
2. Find me someone.She can sing beautifully.
– …………………………………………
3. Atatürk is a person. He is the founder of Turkish Republic.
– …………………………………………
4. Call Marry. She needs help.
– …………………………………………
5. Help your best friend. She has a lot of problems.
– …………………………………………
Answers:

1. The children are at school who have six classes.
2. Find me someone who can sing beautifully.
3. Atatürk is a person who is the founder of Turkish Republic.
4. Call Mary who needs help.
5. Help your best friend who has a lot of problems.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)