sabit reklam
Will be able to

WILL BE ABLE TO:

Yeteneği gelecek zaman için ifade eder. şu an sahip olmadığımız ama gelecekte sahip olmayı umduğumuz yeteneklerden bahsetmek için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki şekillerdedir.
(+) S + will + be able to + V + O . C + ……
1.
robots
The robots will be able to do housework.
2.
teach_at_the_university
I will be able to teach at the university next year.

able_to_001

1. The robots won’t be able to do housework.
2. I won’t be able to teach at the university
next year.
(?) Will + S + be able to + V + O . C +
…….?
1. Will the robots be able to do the housework?
2. Will you be able to teach at the university next year?
Short Answers
1. Yes, they will. / No, they won’t
2. Yes, I will. / No, I won’t.

Complete
1.

season
We ………… them next season. (beat)
2.

song
You ………… this song very well soon. (play)
3.

shelf
The girl ………. the shelf next year. (reach)

4.

boy
The boy ………. his homework soon. (finish)
5.

goal
I ………… a goal next time (score)
6.

university
She ………. the university next week. (finish)
7.

problem
I ……….. this problem soon. (solve)

8.

money
He ………… a lot of money soon. (earn)
9.

car
My brother ………. a car next month. (buy)
10.

My_parents
My parents ……….. our old house. (sell)

Answers:

1. will be able to beat 2. will be able to play 3. will be able to reach
4. will be able to finish. 5. will be able to score 6. will be able to finish
7. will be able to solve 8. will be able to earn 9. will be able to buy 10. will be able to sell

bahar yayınevi uyarı

 


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)