sabit reklam
Would Prefer

Would Prefer
Tercih bildirmek için kullanılır. Kendisinden sonra gelen fiil başına ‘to’ alır.
a. I would prefer to take a taxi. (I’d)
b. She wouldn’t prefer to eat something.
Had better
‘Yapsan iyi olur’ anlamında kullanılan bir yapıdır.
Kendisinden sonra gelen fiil yalın haldedir.
a. You had better wait for the bus at the busstop.
bus
b. You had better not touch the vase.
vase
Woud rather
Tercih belirtmek için ‘would prefer’le aynı anlamda kullanılır. Kendisinden sonra gelen fiil yalın haldedir.
a. Diana would rather make a decision.
b. I would rather get married soon.

Complete or put (–)
1. I would ……………. leave the ceremony soon.
2. My sister …………….. better find a new job.
3. She would ……………. to make some money.
some_money
4. The children had better …………… be quiet in the class.
5. The teacher had better ……………. shout at the students because it’s wrong.
6. She …………. rather stay here.
7. The Adams would prefer ………….. sing a new song.
8.
office
That man had better ………… leave the office early.
9. My brothers would ……………. to live in Holland.
10.
kittens
The kittens would rather …………….. live in a
hot place.
On Fairs or Public Organizations
Public_Organizations
Mr. ………… please come to the information desk.
(Mr. …………… lütfen danışmaya geliniz.)
On the radio
On_the_radio
Your favourite song is here.
(En sevdiğiniz şarkı burada.)
In the plane
In_the_plane
Please fasten your seat belts.
(Lütfen emniyet kemerini takınız.)

Answers:

1. rather 2. had 3. prefer 4. (–) 5. not 6. would 7. to 8. (–) 9. prefer 10. (–)

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)