-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Erkek)

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Erkek)

Yabaku
Yabasun
Yabgu
Yabgudirek
Yablak
Yablaksarı
Yabunsu
Yabuz
Yaçankır
Yadık
Yağ
Yağantegin
Yağıbasan
Yağısıyan
Yağız
Yağlakar
Yağlakarata
Yağlakarkağan
Yağlakarkağanata
Yağlıbay
Yağma
Yağmış
Yağmur
Yağrınçı
Yağuk
Yakan
Yakşı
Yalçın
Yaldrık
Yaldruk
Yalım
Yalımkaya
Yalın
Yalınca
Yalınguk
Yalsaka
Yalt
Yaltaçuk
Yaltapar
Yaltkaya
Yaman
Yamar
Yamgur
Yamı
Yamtar
Yanal
Yanbatu
Yangak
Yangakınal
Yangıl
Yangılarslan
Yankı
Yapağulu
Yapança
Yaparlı
Yapınç
Yapınçak
Yaplaksarı
Yaplış
Yarıcı
Yarındak
Yarkan
Yarkaya
Yarkın
Yarlık
Yarmakan
Yaroğul
Yarp
Yartaçuk
Yaruk
Yaruktegin
Yarukyıldız
Yasa
Yasacı
Yasadur
Yasağul
Yasalı
Yasıç
Yasmıl
Yaşak
Yaşar
Yaşarş
Yaşın
Yaşmut
Yaşuk
Yatgak
Yatıgma
Yavlakarslan
Yavuz
Yayık
Yazı
Yazıcı
Yazır
Yazgan
Yazgır
Yazuksuz
Yeğen
Yeğençik
Yeğinsilik
Yeke
Yeketaş
Yeketaşoğul
Yelekçi
Yelgek
Yelkin
Yerdeş
Yetigen
Yetmen
Yetrim
Yezek
Yezirtulga
Yıba
Yığaç
Yığım
Yığın
Yılbars
Yıldır
Yıldırım
Yıldız
Yıldızcı
Yıldızkağan
Yıldızlı
Yılmaz
Yımış
Yınal
Yırım
Yışık
Yiğbört
Yiğen
Yiğençur
Yiğenek
Yiğetmiş
Yiği
Yiğit
Yimek
Yinge
Yisüntuba
Yitik
Yitmiş
Yizek
Yolak
Yolakbarçın
Yolay
Yoldruk
Yolduz
Yonga
Yongucu
Yorçu
Yoruk
Yosmut
Yörgenç
Yörük
Yubuğ
Yuğruş
Yul
Yula
Yulak
Yulçuk
Yuldruk
Yuluğ
Yuluğtegin
Yumak
Yumgak
Yumru
Yumruk
Yumşak
Yungu
Yunlu
Yunlukoca
Yupuğ
Yurtçu
Yuyruk
Yüce
Yügesir
Yügnek
Yügrükbilge
Yükünç
Yüküngen
Yülek
Yülükarslan
Yürgeyük
Yürükalp
Yüzbeği

 

|» “Öz Türkçe Adlar (Erkek)” Sayfasına Dön! « |

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)