sabit reklam
Yazım Kuralları 2

Yazılım Kuralları 2

Tarihlerin Yazımı

Tarihler çeşitli şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki tarihlerin doğru ve yanlış yazımıyla ilgili çeşitli örnekler sıralanmıştır:
Yine on dört aralık iki bin dört şeklinde de yazılabilir.

Gün ve Ay Adları

Gün ve ay adları eğer bir tarihle birlikte verilirse büyük harfle başlar.

Yönlerin Yazımı

Yön adı özel addan önce gelirse bir bölge ismi oluşturacağından büyük harşe başlar:
Batı Karadeniz, Güney Marmara Yön adı özel isimden sonra gelirse küçük harşe yazılır.
Afrika’nın kuzeybatısı, Isparta’nın güneyi

Kısaltmaların Yazımı

Büyük harşe başlayan kısaltmaların yalnızca okunuşu dikkate alınır. Bu yüzden kendisinden sonra gelen ekler
kısaltmanın okunuşuna uyar.

TUBiTAK’ta, TDK’yi,

Kısaltma küçük harşe yazılmışsa o zaman açılımı dikkate
alınır. 40 gr’lık, 20 cm’ye, 600 lt’lik Sonunda nokta olan kısaltmalarda açılıma dikkat edilmelidir.

Prof. Dr’un eserleri:

Kesme işaretinin Kullanımı

Kesme işareti genellikle özel isimlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır.
Kütahya’ya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yabancı özel isimlere gelen yapım ekleri de ayrılır.
Bordeaux’lu, Newyork’lu (orijinal yazılış) Özel isimler satır sonuna geldiğinde yalnızca kesme
işareti kullanılır. Kısa çizgiye gerek kalmaz. Aynı şekilde tırnak içine alınmış özel isimlerde de kesme kalkar.

……………………………………………..istanbul’un
………………………………………………………………………

Yazarın ünlü eseri “Veba”yı okudum. Bazı kalıplaşmış ifadelerde de kullanılır. N’olur bizi bırakma diye bağırıyordu. Kısaltmalardan, rakamlardan, harşerden sonra kullanılır.
30’unda, AA’ya, K’yi 200 gr’lık Ünvanlardan sonra kullanılır.

Mustafa Kemal Paşa’ya

Ay ve gün adlarından sonra da kullanılır.
30 Ağustos’ta, 25 Temmuz’a kadar

Kesme işaretinin Kullanılmadığı Yerler

Türkçede özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.
Ağrılı, Fenerli, Galatasaraylı, islamcılık, Türkçülükte, Avrupalıyız vb. Kurum ve kuruluş adlarından sonra kullanılmaz.
Türk Dil Kurumundan Akım, çağ, dönem adlarından sonra kullanılmaz. Yontma Taş Devrinde

Kesme işareti, kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde,
bütün özel adlardan sonra da konabilir.

Bu kurala göre, aşağıdaki çümlelerden hangisinde
bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bahar’ı okula başlattık.
B) Bahar’da bu kitap var.
C) Bahar’ı görmeden yaz geldi.
D) Baharda buralar çok güzel olur.
E) Bahar’la Sevim birlikte gelecekler.

C seçeneğinde “bahar” sözcüğü özel ad değildir. Dolayısıyla bu sözcüğe getirilen eki ayıran kesme işareti yazım
yanlışına yol açmıştır.

Yanıt C

Hecelerin Ayrımı Hecelerin ayrılmasıyla ilgili kurallar şunlardır:
Sözcükler hece kurallarına göre ayrılır. Aldığı eklere göre ayrılmaz.

yap – ıl – ır (yanlış)
ya – pı – lır (doğru)
Satır sonunda tek harf kalamaz.
Satır başında tek harf kalamaz.
Kesme işareti kullanacağımız özel ad sonda yer alırsa
sadece kesme işareti kullanılır. Kısa çizgi kullanılmaz.
Birleşik kelimeler de tek bir sözcük gibi düşünülür.

Örnekler

Sayıların Yazımı
Sayılar aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi rakamla ya da yazıyla yazılır. Yazıyla gösterilenlerde her sözcük ayrı
yazılmak zorundadır.

iki bin yüz yirmi bir

Yalnızca çeklerde kelimeler birbirine bitiştirilir.

– dörtyüzyetmişbin–
Rakamlardan sonra bir ek geldiğinde ek sertleşme
kuralına uyar

“iNCi” eki sesli harşe biten bir rakama gelirse “NCi” şekline döner: 7’nci, 5’inci

“ER” eki rakamlara gelmez, yalnızca yazıyla yazılanlara gelir: beşer, altışar

ÖRNEKLER

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)