Sifat ile etiketlenmiş başlıklar

Sıfat

Ön Ad (Sıfat) Adlardan önce gelerek onların özelliklerini belirten kelimelerdir. Mutlaka bir isimden önce geldikleri için daima sıfat tamlaması şeklindedirler. Dolayısı ile sıfatı söylerken sıfat tamlamasını da ifade etmiş oluyoruz Sıfatın çeldiricileri genellikle zamir ve zarftır. Zamirler ismin yerini tutar, çekim eki alır; genellikle tek sözcük şeklindedir. Sıfatlarsa isimden önce gelir ve tamlama yapar. Zarflar

6 Sınıf Konu Anlatımı Türkçe Sıfat (Ön Ad) Çözümlü Sorular

Sıfat Ön Ad Konu Anlatımı 6. Sınıf İsimleri çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere “sıfat” denir. Bir sözcüğün sıfat değeri kazanabilmesi için mutlaka kendisinden sonra bir isim gelmelidir. Sıfatlar, çekim eklerini almaz. Sıfatlar iki bölüme ayrılırlar:   A. Niteleme Sıfatları İsimlerin durumunu, biçimini, rengini, unvanını belirten sıfatlara “niteleme

Sözcük Türleri

…Sözcük Türleri… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) – İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat (Önad) 3. Zarf (Belirteç) 4. Zamir (Adıl) B. EDAT SOYLU SÖZCÜKLER 1. Edat (İlgeç) 2. Bağlaçlar 3. Ünlem C.

Sıfat (Önad)

Sıfat (Önad)   İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. Bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. Sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. Örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. Ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. Yani; “Mavi

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)