Sıfat

Ön Ad (Sıfat)

Adlardan önce gelerek onların özelliklerini belirten kelimelerdir. Mutlaka bir isimden önce geldikleri için daima sıfat tamlaması şeklindedirler. Dolayısı ile sıfatı söylerken sıfat tamlamasını da ifade etmiş oluyoruz
sifat
Sıfatın çeldiricileri genellikle zamir ve zarftır. Zamirler ismin yerini tutar, çekim eki alır; genellikle tek sözcük şeklindedir. Sıfatlarsa isimden önce gelir ve tamlama yapar.

zamir
Zarflar genellikle fiil, gibi hareket ifade eden sözcükleri nitelerler; sıfatlarsa isimleri nitelerler.
zarf
 Sıfatlar çoğu kez çekim eki almazlar ancak bu kuralın da istisnaları vardır. Gördüğü adamlar, ondalık kesir, evdeki yabancı  Sıfatlar zamirleri de niteleyebilir. tembel biri, doğru bir şey
 Bazı fiiller aldıkları yapım ekleriyle sıfata dönüşürler. Bunlara sıfat-fiil denir. kabul edilirler.
Gülen çocuk, izlediğim oyun, gideceği gün,
 Sıfatlar, isim-fiillerin ve adlaşmış sıfat-fiillerin önüne de gelebilir.
Üçüncü gelişimiz, her gidişinde, bu gelenler, şuradaki çalışanlar…

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)