Sıfat ve Zarf

Zarf Türleri

Zarf Türleri

Zarf Türleri 1.Durum (Hâl) Zarfları Eyleme veya eylemsiye sorulan “NASIL” sorusuna cevap veren, durum belirten sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Çocuk uzaktan sapasağlam görünüyordu. Adamcağız derin derin soluyordu. Durum zarflarının kendi içinde çeşitleri vardır: a. Kesinlik zarfları Kesinlikle bu maçı alacağız. b. Olasılık zarfları Belki ben de sinemaya gelirim. c. Yineleme zarfları Sizinle tekrar görüşelim. d. […]

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf) Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden diğer sözcükleri durum, zaman, miktar, sebep, yön gibi açılardan niteleyen söz ya da söz öbeklerine zarf denir. Zarflarla zarf tümlecini karıştırmamak gerekir. Zarflar, sözcük türü; zarf tümleci ise cümle öğesidir. Zarflarla İlgili Bazı Özellikler 1. Zarflar, fiilleri niteler Eylemleri nitelediklerinde cümlenin zarf tümleci olurlar. şu halde bu zarfları, cümlenin öğelerinden […]

Sıfatların Yapısı-Sıfat Tamlaması

Sıfatların Yapısı-Sıfat Tamlaması

Sıfatların Yapısı Öteki sözcük türleri gibi sıfatlar da basit, türemiş veya birleşik şekillerde bulunabilirler: a. Bitişik Yazılanlar İki sözcük birleşerek bir sözcüğe sıfat olur. Bunlara kaynaşmış birleşik sıfat da denir. Sıfat Tamlaması Adların önüne gelen çeşitli niteleyici ve belirtici sözcükler, isimle birlikte sıfat tamlamasını oluşturur. Dertli adam, çalışkan çocuk, bu resim, Hangi dağ, operadaki hayalet, açık büfe, […]

Sıfatlarda Pekiştirme -Küçültme- Derecelendirme

Sıfatlarda Pekiştirme -Küçültme- Derecelendirme

Sıfatlarda Pekiştirme Sıfatlar çeşitli şekillerde pekiştirilebilir. Pekiştirilmiş sözcükler bazen zarf olabilir. Bunları sıfatlarla karıştırmamak gerekir. Sıfatlarda Küçültme “Ce, cik, cek, imsi, ımtırak, sı” gibi ekleri alan sıfatların anlamında küçültme, azlık, benzerlik, tam olmama anlamları oluşur. Bunlara küçültülmüş sıfatlar adı verilir. Sıfatlarda Derecelendirme Sıfatların derecelendirilmesi, derecelendirme zarfları ya da edatlarla yapılır. Derecelendirme şekilleri aşağıdaki gibidir.

Niteleme Sıfatı- Belirtme Sıfatı

Niteleme Sıfatı- Belirtme Sıfatı

Niteleme Sıfatları Varlıkların “nasıl” olduklarını, renklerini, biçimlerini, durumlarını ifade eden sıfatlardır. Ada “nasıl” sorusunu sorarak bu sıfatları kolaylıkla bulabiliriz. Belirtme Sıfatları Varlıkların sayısını (nicel özelliklerini), sorusunu veren ya da onları işaret eden sıfatlardır. Dörde ayrılırlar: a. İşaret Sıfatları Bu sıfatlar, kendisinden sonra gelen ismi işaret eder. İşaret zamirleriyle karıştırılmamalıdır. Ayrıca “ki” eki alan sıfatlar da bu gruptadır. Bu […]

Sıfat

Sıfat

Ön Ad (Sıfat) Adlardan önce gelerek onların özelliklerini belirten kelimelerdir. Mutlaka bir isimden önce geldikleri için daima sıfat tamlaması şeklindedirler. Dolayısı ile sıfatı söylerken sıfat tamlamasını da ifade etmiş oluyoruz Sıfatın çeldiricileri genellikle zamir ve zarftır. Zamirler ismin yerini tutar, çekim eki alır; genellikle tek sözcük şeklindedir. Sıfatlarsa isimden önce gelir ve tamlama yapar. Zarflar genellikle fiil, fiilimsi gibi hareket ifade […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)