Niteleme Sıfatı- Belirtme Sıfatı

Niteleme Sıfatları

Varlıkların “nasıl” olduklarını, renklerini, biçimlerini, durumlarını ifade eden sıfatlardır. Ada “nasıl” sorusunu sorarak bu sıfatları kolaylıkla bulabiliriz.
niteleme_sıfatları

Belirtme Sıfatları

Varlıkların sayısını (nicel özelliklerini), sorusunu veren ya da onları işaret eden sıfatlardır. Dörde ayrılırlar:

a. İşaret Sıfatları

Bu sıfatlar, kendisinden sonra gelen ismi işaret eder. İşaret zamirleriyle karıştırılmamalıdır. Ayrıca “ki” eki alan sıfatlar da bu gruptadır. Bu sıfatları işaret zamirleri ile karıştırmamak gerekir.

isaret_sifati

b. Sayı Sıfatları

Kendisinden sonra gelen isimlerin sayısını, sırasını, miktarını belirten sıfatlardır. Kendi içinde çeşitleri vardır.
sayi_sifatlari
NOT: Sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz sıfat olan “bir”i karıştırmayalım. Cümlede “bir” rakamı vurgulanmışsa ve yerine başka bir sayı getirilebilirse bu, sayı sıfatıdır. “Bir” sözcüğü sayı değeri taşımazsa, “herhangi bir” anlamında ise ve cümleden çıkarılabilirse bu, belgisiz sıfattır.
belgisiz_sifat
NOT: “Yarım, çeyrek, ilk, son” gibi sözcükler de sayı sıfatı grubuna girerler.

c. Belgisiz Sıfatlar

Kendisinden sonra gelen ın net bir sayısını vermez. Belgisiz zamirlerle karıştırmamak gerekir.
belgisiz_zamir

d. Sıfatları

Ada gelip ona soru soran sıfatlardır. Soru zamirleri ve soru zarflarıyla karıştırılmamalıdır. Soru sıfatının yerine başka bir sıfat yazılabilir.
soru_sifatlari
NOT: Ünvanlar da farklı bir sıfat grubu olarak (ünvan sıfatı) değerlendirilebilir.
Gazi Mustafa Kemal, Doktor Atilla Bey, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Çolak Salih vb.

Sıfatın Adlaşması

Sayı ve niteleme sıfatları ile yapılan tamlamalarda tamlanan (isim) bazen kullanımdan kalkar ve onun görevini sıfat yüklenir. Bu durumda sıfat olan sözcük, tür değiştirerek isimleşir. Dolayısıyla adlaşmış olur.
sifatin_adlasmasi

Belgisiz sıfat, işaret sıfatı ve soru sıfatlarında tamlanan ortadan kalkarsa, bu sözcükler bir çeşit isim olan zamire dönüşür.
sifat_tamlamasi

İsim Görevli Sıfat

Bazı sıfatlar tamlama yapmaz ve isim görevini yüklenir. Bunlar sıfat özelliklerini de kaybetmez. Kendilerini niteleyen sözcükler ise zarf olur.
isim_gorevli_sifat

 

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)