Elektrostatik Örnek Sorular ile etiketlenmiş başlıklar

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 6

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 6 Örnek: Şekildeki yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde +q elektrik yüklü cisimler sabit durmaktadır. –q yüklü bir cisim, bu yüklerin elektrik alanındaki K noktasına bırakılırsa nasıl hareket eder? A) K – O arasında hızlanır. O – M arasında yavaşlar ve K – M arasında basit

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 5

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 5 İkisi de elektrik yüklü olan bir elektroskop ile bir çubuğun yüklerinin işareti bilinmiyor. Çubuk, elektroskoba dokundurulduğunda, elektroskobun yapraklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Önce daha çok açılma sonra biraz kapanma B) Önce tümüyle kapanma sonra açılma C) Tümüyle kapanma D) Daha çok açılma E) Biraz

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 4

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 4 Çözüm: Elektron (–) işaretli olduğundan K cismi elektronu çekecektir.Bu nedenle elektronun şekildeki yörüngeyi izleyebilmesi için L cismi de elektrona bir çekme kuvveti uygulanmalıdır. Yani L’nin yükü (+) olmalıdır. Cisimlerin yüklerinin büyüklükleri birbirine eşit olsaydı elektron sapmadan doğrusal şekilde hareket ederdi. Elektron L ye doğru

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3   Örnek: Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken K, L, M kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla qK, +Q ve 0 (sıfır) dır. M küresi K ye dokundurulup ayrıldıktan sonra, L ye dokundurulup ayrıldığında, M nin yükü yine sıfır oluyor. Buna göre, qK aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 2

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 2 Örnek: O noktasından ipek ipliklerle asılı ve elektrik yüklü K, L,M kürelerinin denge konumu şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi değişirse K O M açısı değişmez? (Küreler arasındaki kütlesel çekim kuvvetleri önemsizdir.) A) K nin elektrik yükü B) L nin elektrik yükü C) K

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular Örnek: Yükleri 2q ve 5q olan şekildeki x ve y küreleri arasındaki uzaklık d iken birbirlerini F kuvveti ile itiyorlar. Kürelerin birbirini 9F kuvveti ile itmeleri için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır? A) d/4 B) d/2 C) d D) d E) 3d Çözüm: Yanıt B Örnek:

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)