Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3

 

Örnek:

Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken K, L, M kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla qK, +Q ve 0 (sıfır) dır. M küresi K ye dokundurulup ayrıldıktan sonra, L ye dokundurulup ayrıldığında, M nin yükü yine sıfır oluyor.

Buna göre, qK aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)  0         B) +Q           C) –Q           D) +2Q           E) –2Q

Çözüm:

Küreler özdeş olduğundan nötr M küresi K küresine dokundurulduğunda K küresinin yükü iki küre arasında eşit şekilde paylaşılır. Yani M küresi K küresine dokundurulduğunda son yükleri;

Yanıt E

Örnek:


Pozitif elektrikle yüklü noktasal K, L, M, N, O cisimleri şekildeki konumda hareketsiz tutulmaktadır.
O cismi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başladığına göre,

I. N nin elektrik yükü, L ninkine eşittir.
II. K nin elektrik yükü, M ninkinden büyüktür.
III. K nin elektrik yükü, M ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Cevap:


K, L, M ve N cisimlerinin hepsi pozitif elektrikle yüklü olduğundan O cismine uyguladıkları itme kuvvetleri şekildeki gibidir.

O cismi + y yönünde harekete geçtiğine göre, O cismine x ekseninde etki eden bileşke sıfır yani FL = FN ve

Yanıt E


Örnek:
Özdeş ve iletken X, Y, Z kürelerinden, X in elektrik yükü –2q, Y ninki de + 10q dur. Üç küre aynı anda birbirlerine dokundurulup ayr›ld›klar›nda her birinin yükü +2q oluyor.
Buna göre, Z nin başlangıçtaki yükü nedir?

A) –6q B) –2q C) +2q D) +6q E) +8q

Çözüm:Küreler özdeş olduğundan birbirine dokunduklarında toplam yükü eşit olarak paylaşacaklardır. Son durumda herbirinin son yükü +2q olduğuna göre;

Yanıt B

Örnek:

Eşit boyda ipek ipliklerle bağlı ve tavana asılı X, Y iletken küreleri elektrikle yüklüdür.
Şekildeki gibi, düşeyle eşit açılar yapacak biçimde dengede olan bu kürelerin,
I. Kütleleri
II. Elektrik yüklerinin büyüklüğü
III. Birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri

niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir?

A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Çözüm:İki cismin birbirine uyguladığı kuvvet eşit ve zıt yönlüdür.

Ancak elektrik yükleri hakkında kesin birşey söyleyemeyiz. II. Yanlış

X ve Y cisimlerinin bağlı oldukları iplerin düşey ile belli bir açı yapmasının nedeni X ve Y cisimlerinin ağırlıklarıdır. İplerin düşeyle yaptığı açılar eşit olduğuna göre;

Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)