Elektrostatik

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 6

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 6

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 6 Örnek: Şekildeki yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde +q elektrik yüklü cisimler sabit durmaktadır. –q yüklü bir cisim, bu yüklerin elektrik alanındaki K noktasına bırakılırsa nasıl hareket eder? A) K – O arasında hızlanır. O – M arasında yavaşlar ve K – M arasında basit harmonik hareket yapar. B) K – […]

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 5

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 5

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 5 İkisi de elektrik yüklü olan bir elektroskop ile bir çubuğun yüklerinin işareti bilinmiyor. Çubuk, elektroskoba dokundurulduğunda, elektroskobun yapraklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Önce daha çok açılma sonra biraz kapanma B) Önce tümüyle kapanma sonra açılma C) Tümüyle kapanma D) Daha çok açılma E) Biraz kapanma Çözüm: Elektroskop ile cisim aynı […]

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 4

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 4

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 4 Çözüm: Elektron (–) işaretli olduğundan K cismi elektronu çekecektir.Bu nedenle elektronun şekildeki yörüngeyi izleyebilmesi için L cismi de elektrona bir çekme kuvveti uygulanmalıdır. Yani L’nin yükü (+) olmalıdır. Cisimlerin yüklerinin büyüklükleri birbirine eşit olsaydı elektron sapmadan doğrusal şekilde hareket ederdi. Elektron L ye doğru saptığına göre, FL > FK olmalıdır. […]

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 3   Örnek: Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken K, L, M kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla qK, +Q ve 0 (sıfır) dır. M küresi K ye dokundurulup ayrıldıktan sonra, L ye dokundurulup ayrıldığında, M nin yükü yine sıfır oluyor. Buna göre, qK aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)  0         […]

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 2

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 2

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular 2 Örnek: O noktasından ipek ipliklerle asılı ve elektrik yüklü K, L,M kürelerinin denge konumu şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi değişirse K O M açısı değişmez? (Küreler arasındaki kütlesel çekim kuvvetleri önemsizdir.) A) K nin elektrik yükü B) L nin elektrik yükü C) K nin kütlesi D) L nin kütlesi […]

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular

Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular Örnek: Yükleri 2q ve 5q olan şekildeki x ve y küreleri arasındaki uzaklık d iken birbirlerini F kuvveti ile itiyorlar. Kürelerin birbirini 9F kuvveti ile itmeleri için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır? A) d/4 B) d/2 C) d D) d E) 3d Çözüm: Yanıt B Örnek: Elektrik yükü +q olan şekildeki elektroskobun […]

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)   Yüklü cisimler birbirlerine yük miktarıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete Coulomb kuvveti denir. Etkileşen iki cisme etki eden elektriksel kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönlüdür. Cisimlere etki eden elektriksel kuvvetler yükleri birleştiren doğru üzerindedir. Sürtünmesiz sistemde yüklü üç cisim dengede ise cisimlerin […]

Elektroskop Konu Anlatımı 2

Elektroskop Konu Anlatımı 2

Elektroskop Konu Anlatımı 2 4. (+) ya da (–) yüklü bir elektroskoba (+) ya da (–) yüklü bir cisim dokundurulduğunda, a) Elektroskobun yük işareti dokundurulan cismin yük işareti ile aynı ise iki durum gözlenir. I. Elektroskoptan dokundurulan L cismine yük geçişi oluyorsa, elektroskobun yük miktarı azalacağından elektroskobun yaprakları biraz kapanır. II. Dokundurulan L cisminden elektroskoba […]

Elektroskop Konu Anlatımı

Elektroskop Konu Anlatımı

Elektroskop Konu Anlatımı   Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrikle yüklü olduğunu anlamaya yarayan aletlere “elektroskop” denir. Elektroskobun uygulamaları 1. Nötr bir elektroskoba (+) ya da (–) yüklü bir cisim yaklaştırılırsa etki ile elektriklenme sonucu elektroskobun topuzu yaklaştırılan cisim ile zıt cins, yaprakları ise aynı cins elektikle yüklenir. Bunun sonucu yapraklarda […]

Topraklama Konu Anlatımı

Topraklama Konu Anlatımı

Topraklama Konu Anlatımı Elektrik yüklü bir cismi ya da sistemi nötr yapma olayına topraklama denir. Protonlar atomun çekirdek kısmını oluşturan ağır parçacıklardır. Bu nedenle yük alışverişinde hareket eden (–) yüklü elektonlardır. Yüklü cisimler bir iletken telle toprağa bağlanırsa nötr oluncaya kadar toprağa elektron verir ya da topraktan elektron alırlar. Topraklanmış nötr bir cisme yüklü bir […]

İçi Boş Cisimlerde Elektriklenme

İçi Boş Cisimlerde Elektriklenme

İçi Boş Cisimlerde Elektriklenme İçi boş nört bir cisim üç şekilde elektriklenebilir. 1. Yüklü bir cisim, nötr için boş bir iletkenin içine dokunmayacak biçimde sarkıtılırsa nötr cisim etki ile elektriklenme sonucu elektriklenir. Yüklü cisim, içi boş cismin içinden çıkartıldığı anda içi boş cisim eski nötr haline geri döner. 2. Yüklü cisim içi boş bir iletkenin […]

Dokunma İle Elektriklenme

Dokunma İle Elektriklenme

Dokunma İle Elektriklenme   İletken cisimler birbirlerine dokundurulduğunda aralarında yük alışverişi olur. Böylece toplam yük cisimler arasında paylaşılır. Yüklerin paylaşımı tamamen birbirine dokundurulan cisimlerin fiziksel ve geometrik yapısına bağlıdır. Örneğin, küresel cisimler birbirine dokundurulduğunda toplam yük küresel cisimlerin yarıçapı ile doğru orantılı olarak paylaşılır. a) Yüklü bir cisim özdeş başka bir cisme dokundurulursa başlangıçtaki net […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)