Elektrostatik

Etki İle Elektriklenme

Etki İle Elektriklenme

Etki İle Elektriklenme   Yüklü, iletken bir cisim, başka bir iletkene yaklaştırıldığında, aynı cins yükler birbirini itip zıt cins yükler birbirini çekeceği için yüklü cisme yaklaştırılan cisim de yüklenir.Ancak, etki ile elektriklenmede bir yük alışverişi yoktur.Bu nedenle cisimler birbirinden uzaklaştırıldığında ilk durumlarına geri dönerler. Birbirine temas eden iki nötr iletkene yüklü bir cisim yaklaştırıldığında nört […]

İletkenler ve Yalıtkanlar

İletkenler ve Yalıtkanlar

İletkenler ve Yalıtkanlar Cisimler elektriği iyi iletme ya da kötü iletme durumlarına göre ikiye ayrılırlar. Elektriği iyi ileten maddelere iletken madde, iletmeyen ya da çok kötü ileten maddelere ise yalıtkan madde denir. Hemen hemen bütün metaller iletken olmasına rağmen cam ve ebonit çubuk gibi maddeler yalıtkandır. Ancak, bir maddenin mutlak iletken ya da mutlak yalıtkan […]

Elektrostatik (Durgun Elektrik)

Elektrostatik (Durgun Elektrik)

Elektrostatik (Durgun Elektrik)   Durgun elektrik yüklerini ve onlarla ilgili kavramları inceleyen fizik dalına “elektrostatik” denir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru J.J. Thomson atomla ilgili yaptığı çalışmalarda negatif yükün elektron denilen çok küçük parçacıklardan oluştuğunu bulmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise atomun merkezinde pozitif yüklü protonların ve yüksüz nötronların sıkıca birbirine kenetlendiği bir çekirdek ve onun […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)